« Bakåt

Anläggningsskötare Sprinkler


Kursbeskrivning

Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade 
brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Grundläggande för att anläggningen ska fungera väl är att det finns anläggningsskötare som utför kontroller, men även regelbundet underhåll och revisionsbesiktningar har stor betydelse.

Innehåll

»  Förebyggande brandskyddsarbete
»  Kunskap om anläggningsskötarens roll 
»  Kontroll och underhåll
»  Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
»  Sprinklersystemets omfattning och funktion
»  Systemtyper, riskklassificering
»  Dimensionering, komponenter, vattenkällor
»  Vanliga fel på anläggning
Kursens mål

Deltagaren skall efter utbildningen ha grundläggande kunskaper för att kunna utföra skötsel och underhåll på en sprinkleranläggning.

Målgrupp

Dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Pris

Deltagaravgift 4 900 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen