« Bakåt

Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare - Distans


Kursbeskrivning

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

Kursinnehåll 
  • Definitionen brandfarlig vara 
  • Lagstiftning, regler och föreskrifter 
  • Risker vid hantering av brandfarliga varor 
  • Hur man gör en riskutredning 
  • Tillstånd och tillsyn Föreståndarens roll

Kursens mål

Du får lära dig om olika typer av brandfarliga varor och deras egenskaper, risker vid hantering, vad som gäller kring tillstånd och tillsyn samt vad som står i lagstiftningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig son är eller ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet eller i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF:2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara är det nivåerna 1-3. Exempel på verksamheter är bensinstationer, skolor (labbsalar), hotell, vårdcentraler, restaurangkök, mindre verkstäder och butiker. 

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Distansutbildning kräver tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon. Kamera och internetanslutning. Utbildningarna är lärarledda och livesänds via ZOOM. Ingen programvara behöver laddas ner. Deltagaren får ett par dagar innan kursstart, tillgång till kursmaterial samt en kurslänk och instruktioner via epost. Uppge därför deltagarens e-postadress vid bokning. I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg.
  

Pris

Deltagaravgift 3 900 SEK exkl. moms

Region

Distansutbildning
25 april, 09:00 - 16:00
17 platser kvar
12 maj, 09:00 - 16:00
20 platser kvar