« Bakåt

Brandfarlig vara - Distansutbildning


Kursbeskrivning

» Brandteori och brandförlopp

» Egenskaper

» Ansvar, lagar och föreskrifter

» Tillsyn och kontrollrutiner

» Släckningsutrustning

» Beredskap vid olyckor

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Målgrupp

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning ex. industri, butik, skola och restaurang. Utbildningen är också lämplig för dig som är föreståndare på en bensinstation, både bemannad och automatstation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.

Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alt surfplatta med kamera samt internetuppkoppling.
Deltagaren får vid bokning en videolänk och instruktioner skickad till sig via e-post. Glöm därför inte att uppge deltagarens e-postadress vid bokning.

OBS! Kurslitteratur till utbildningen skickas till deltagarens hemadress, om inget annat uppges vid bokning.


Pris
3 495 kr per deltagare exkl moms.

I priset ingår kurslitteratur och kursintyg.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 495 SEK exkl moms

Region

Distansutbildning
30 november, 09:00 - 16:00
16 platser kvar