« Bakåt

Brandfarlig vara, mindre omfattning - Distansutbildning


Kursbeskrivning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. 
Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Kursinnehåll

» Brandteori och brandförlopp
» Egenskaper
» Ansvar, lagar och föreskrifter
» Tillsyn och kontrollrutiner
» Släckningsutrustning
» Beredskap vid olyckor


Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.
Distansutbildningen kräver tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon med kamera samt internetuppkoppling.

Deltagaren får några dagar innan kursen e-post med kurslänk, kursdokumentation och instruktioner. Uppge därför deltagarens e-postadress vid bokning.

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Pris
3 495 kr per deltagare exkl moms. I priset ingår kurslitteratur och kursintyg.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 495 SEK exkl moms

Region

Distansutbildning
29 september, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
11 november, 09:00 - 16:00
20 platser kvar