« Bakåt

Brandfarlig vara - Distansutbildning


Kursbeskrivning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär. Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.
Distansutbildningen kräver tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon med kamera samt internetuppkoppling.

Deltagaren får några dagar innan kursen e-post med kurslänk och instruktioner. Uppge därför deltagarens e-postadress vid bokning.


Pris 3 495 kr per deltagare exkl moms. I priset ingår kurslitteratur och kursintyg.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 495 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen