« Bakåt

Brandskyddsansvarig - SBA, Distans


Kursbeskrivning

Enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor är alla verksamheter skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskyddsarbete (SBA).

Denna utbildning ger deltagaren kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter.

Innehåll
  • Lagar, regler och ansvarsfördelning
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Förebyggande brand- och egendomsskydd
  • Brandteori och brandorsaker
  • Släckmedel och släckverkan
  • Systematiskt brandskyddsarbete


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till er personer med ansvar för brand- och/eller säkerhetsfrågor, och som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ert företag, och känna er trygga i er roll som brandskyddsansvarig.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Distansutbildning kräver tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon. Kamera och internetanslutning. Utbildningarna är lärarledda och livesänds via ZOOM. Ingen programvara behöver laddas ner. Deltagaren får ett par dagar innan kursstart, tillgång till kursmaterial samt en kurslänk och instruktioner via epost. Uppge därför deltagarens e-postadress vid bokning. I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg.

Tid

09:00 - 15:30

Pris

Deltagaravgift 3 900 SEK exkl. moms

Region

Distansutbildning
04 april, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
18 april, 09:00 - 15:30
18 platser kvar
15 maj, 09:00 - 15:30
20 platser kvar
25 maj, 09:00 - 16:00
20 platser kvar