« Bakåt

Brandskyddskontrollant - SBA


Kursbeskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandriskerna på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.


»    
Systematiskt brandskyddsarbete

»    Brandrisker

»    Säker utrymning

»    Förhindra brandspridning

»    Släckanordningar

»    Kontroll och uppföljning av brandskyddet

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning själv kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad verksamhet och verka som intern brandskyddsombud.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska kontrollera och underhålla brandskyddet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.
Pris
2 900 kr per deltagare exkl moms. I priset ingår kurslitteratur och fika.

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 2 900 SEK exkl moms

Region

Gävle
06 oktober, 08:00 - 12:00
20 platser kvar
02 november, 08:00 - 12:00
20 platser kvar
Leksand
13 oktober, 08:00 - 12:00
20 platser kvar
Ludvika
11 november, 08:00 - 12:00
20 platser kvar
Malung
01 december, 08:00 - 12:00
20 platser kvar