« Bakåt

Brandskyddskontrollant - SBA


Kursbeskrivning

För att säkerställa att brandskyddet fungerar på er arbetsplats behöver ni regelbundet genomföra så kallade egenkontroller. 
Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontrollerna, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet.

  • Brandkunskap
  • Riskhantering
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Hur man praktiskt genomför en egenkontroll

Kursens mål

Du får lära dig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker och hur man utför egenkontroller av brandskyddet. Du får också grundläggande kunskaper om systematiskt brandskyddsarbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant, och som har till uppgift att förstå och kontrollera brandskyddet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg, samt fika. Vänligen meddela ev allergi eller specialkost vid bokning.

Tid

08:30 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 2 900 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen