« Bakåt

Brandskyddsutbildning, grund - DISTANS


Kursbeskrivning

Distansutbildningen ger deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i förebyggande brandskydd. Den kunskapen kan vara direkt avgörande för liv och egendom.


Kursinnehåll
  • Brandens uppkomst och förlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Åtgärder vid brand och utrymning
  • Huvuddragen i LSO, lagen om skydd mot olyckor och SBA, systematiskt brandskyddsarbete
  • Förevisning handbrandsläckare

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om riskerna vid en brand, kunna förebygga uppkomst av brand och inse vikten av en snabb och säker utrymning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till företag, organisationer och privatpersoner.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Inga praktiska släckövningar ingår i distansutbildningen, men kan kompletteras vid förfrågan.

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen