« Bakåt

Brandskyddsutbildning, grund


Kursbeskrivning

Denna utbildning ger grundläggande kunskaper i förebyggande brandskydd. Den kunskapen kan vara direkt avgörande för liv och egendom.

I utbildningen ingår praktiska släckningsövningar, så att ni på ett snabbt och säkert sätt lär er, hur ni skall agera om brand ändå uppstår.
  • Brands uppkomst och förlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Åtgärder vid brand och utrymning
  • Huvuddragen i LSO, lagen om skydd mot olyckor och SBA, systematiskt brandskyddsarbete
  • Praktiska släckövningar (handhavande handbrandsläckare och släckning av brand i kläder)

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagare vara medveten om riskerna vid en brand, kunna förebygga uppkomst av brand och inse vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare ska deltagaren kunna släcka brand i kläder och genom praktiska övningar, vara väl förtrogen med handbrandsläckarutrustning.

Målgrupp

Alla i företaget eller organisationen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs


I kursavgiften ingår fika.

Pris

Deltagaravgift 795 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen