« Bakåt

Brandskyddsutbildning Hotell


Kursbeskrivning

Denna utbildning är framtagen för personal inom hotellverksamhet. Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper i att förebygga brands uppkomst på hotell, samt praktiska släckövningar .

Kursinnehåll

  • Ledningens engagemang
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandrisker och rutiner
  • Dokumentation och uppföljning
  • Egenkontroll
  • Brand- och utrymningslarm
  • Utrymning
  • Brandcellsindelning
  • Övriga brandtekniska installationer
  • Praktiska släckövningar

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om riskerna vid en hotellbrand, kunna förebygga uppkomst av brand och inse vikten av en snabb och säker utrymning. Genom praktiska övningar ska deltagaren vara väl förtrogen med hantering av handbrandsläckare och kunna släcka brand i kläder.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till personal som arbetar inom hotellverksamhet.

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen