« Bakåt

Egensotning


Kursbeskrivning

Denna utbildning ger erforderlig kunskap, för att kunna ansöka om att få sota sin fastighet själv. 

Beträffande tillståndsansökan för egensotning och vilka regler som gäller för detta läs mer på er kommuns hemsida. 

Kursinnehåll


  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap - elda rätt!
  • Sotningsteknik
  • Säkerhet på tak
  • Brandrisk
  • Kontrolljournal m m

Kursens mål

Kursens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning, för att fylla kriteriet 
för kommunens medgivande om att sota sin fastighet själv.

Målgrupp

De personer som äger en fastighet och vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

I kursavgiften ingår kursdokumentation och intyg, samt kaffe & smörgås.
Moms 25% tillkommer priset.

Pris

Deltagaravgift 1 300 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen