« Bakåt

Egensotning


Kursbeskrivning

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka tillräckliga kunskaper att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.
Denna utbildning ger tillräcklig kunskap för detta. Beträffande tillståndsansökan för egensotning och vilka regler som gäller för detta läs mer på er kommuns hemsida. 

Kursinnehåll


  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap - elda rätt!
  • Sotningsteknik
  • Säkerhet på tak
  • Brandrisk
  • Kontrolljournal m m

Kursens mål

Kursens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet 
för kommunens medgivande om att sota själv.

Målgrupp

De personer som äger en fastighet och vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris
1 300 kr per deltagare exkl moms. (1 625 kr inkl moms). 
I priset ingår kursdokumentation och intyg, samt kaffe & smörgås.

Tid

17:00 - 20:00

Pris

Deltagaravgift 1 300 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen