« Bakåt

För dig som är Guldkund i Länsförsäkringar Utbildning - HLR Barn


Kursbeskrivning

Utbildningen ger deltagaren färdigheter att utföra hjärt-lungräddning på barn och genomförs enligt HLR-rådets riktlinjer som är anpassade för barn i åldrarna 0-1år alt 1år - 18år.

»   Medvetandekontroll

»   Andningskontroll

»   Larmning

»   HLR, hjärt-lungräddning (kompressioner och inblåsningar barn)

»   Stabilt sidoläge

»   Luftvägsstopp, barn 

Kursens mål

Deltagaren skall efter utbildningens genomgång på ett korrekt sätt kunna genomföra hjärt-lungräddning på barn.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom barnomsorgen, men även till privatpersoner med barn i sin omgivning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

I kursavgiften ingår kursintyg

Pris

Deltagaravgift 450 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen