Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Brandthovdagatan 24, 721 35 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Kurs

« Bakåt

Brandfarlig vara, mindre omfattning


Kursbeskrivning

» Brandteori och brandförlopp

» Egenskaper

» Ansvar, lagar och föreskrifter

» Tillsyn och kontrollrutiner

» Släckningsutrustning

» Beredskap vid olyckor

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Målgrupp

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning ex. industri, butik, skola och restaurang. Utbildningen är också lämplig för dig som är föreståndare på en bensinstation, både bemannad och automatstation

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.


Pris
3 900 kr per deltagare. I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch.
Moms 25% tillkommer.

Citat

Brandteori och brandförlopp
Brandfarliga varors egenskaper
Lagen och förordningen om brandfarliga varor
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
Tillsyn och kontrollrutiner
Ansvarsfrågor vid heta arbeten
Släckningsutrustning
Beredskap vid olyckor


Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 500 SEK exkl moms

Region

Avesta
10 mars, 09:00 - 16:00
18 platser kvar
Borlänge
27 maj, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Gävle
24 mars, 09:00 - 16:00
12 platser kvar
12 maj, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Hudiksvall
23 april, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Leksand
17 mars, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Rättvik
05 maj, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Söderhamn
02 april, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Uppsala
13 mars, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Västerås
17 februari, 09:00 - 16:00
19 platser kvar
27 april, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Östersund
03 mars, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
12 maj, 09:00 - 16:00
20 platser kvar