« Bakåt

Brandfarlig vara, mindre omfattning


Kursbeskrivning

» Brandteori och brandförlopp

» Egenskaper

» Ansvar, lagar och föreskrifter

» Tillsyn och kontrollrutiner

» Släckningsutrustning

» Beredskap vid olyckor

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Målgrupp

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning ex. industri, butik, skola och restaurang. Utbildningen är också lämplig för dig som är föreståndare på en bensinstation, både bemannad och automatstation

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris
3 900 kr per deltagare exkl moms. I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch.
Moms 25% tillkommer.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 900 SEK exkl moms

Region

Borlänge
18 november, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Gävle
25 november, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Hudiksvall
20 oktober, 09:00 - 16:00
19 platser kvar
Mora
29 oktober, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Sveg
11 november, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Västerås
16 oktober, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Östersund
15 oktober, 09:00 - 16:00
19 platser kvar