Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Kurs

« Bakåt

Brandfarlig vara, mindre omfattning


Kursbeskrivning

» Brandteori och brandförlopp

» Egenskaper

» Ansvar, lagar och föreskrifter

» Tillsyn och kontrollrutiner

» Släckningsutrustning

» Beredskap vid olyckor

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Målgrupp

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning ex. Industri, Butik, Skola, Restaurang. Utbildningen är också lämplig för dig som är föreståndare på en Bensinstation, både bemannad och automatstation

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.


Pris
3 300 kr per deltagare. I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch.
Lagstadgad moms 25% tillkommer.

Citat

Brandteori och brandförlopp
Brandfarliga varors egenskaper
Lagen och förordningen om brandfarliga varor
Sprängämnesinspektionens föreskrifter
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
Tillsyn och kontrollrutiner
Ansvarsfrågor vid heta arbeten
Släckningsutrustning
Beredskap vid olyckor


Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 300 SEK exkl moms

Region

Ludvika
22 november, 09:00 - 16:00
17 platser kvar
Uppsala
25 november, 09:00 - 16:00
19 platser kvar