« Bakåt

Första hjälpen - Elskador


Kursbeskrivning

Enligt Elsäkerhetsverkets allmänna bedömning, skall varje person som utför eller deltar i arbete där det finns risk för elektrisk fara, ha kunskap om elsäkerhet i förhållande till sina arbetsuppgifter. Det gäller även utbildning i första hjälpen.

Kursinnehåll
L-ABC - livsfarligt läge, andning, blödning, cirkulation (chock)
Larmning
El-skador, strömgenomgång, beröringsskador, ljusbåge m m
Fallolyckor
HLR, hjärt-lungräddning
Förevisning hjärtstartare
Agerande vid brand (teori)
Skadeplatsarbete
Åtgärder efter el-olycka

Utbildningen genomförs av utbildade och erfarna instruktörer från räddningstjänst eller sjukvården.

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd kurs ha fått kunskap i att på ett snabbt och säkert sätt hjälpa en person, drabbad av skador förorsakade av elektricitet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som utför eller deltar i arbete där det finns risk för elektrisk fara.

Pris
1 495 kr per deltagare exkl moms.
Fika ingår i kursavgiften. 

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 1 495 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen