« Bakåt

Första Hjälpen - L-ABC


Kursbeskrivning

FÖRSTA HJÄLPEN
Första hjälpen - livsviktiga minuter
Sök hjälp på rätt nivå
Nödnummer
Bedöm situationen och säkra olycksplatsen
Bedömningsmodellerna
Bedömning
 
SJUKDOMSFALL OCH OLYCKSFALL
Hjärtinfarkt 
Stroke
Diabetes
Yttre- och inre blödning
Cirkulationssvikt
Allergisk reaktion
Brännskada
Kramper och epilepsi
Nack-ryggskada
Kris och krisstöd
 
VUXEN-HLR MED HJÄRTSTARTARE OCH LUFTVÄGSSTOPP
Medvetandekontroll
Andningskontroll
Larmning
HLR, hjärt-lungräddning
Hjärtstartare
Stabilt sidoläge
Åtgärda luftvägshinder
Skadeplatsarbete

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha fått en bättre beredskap för att kunna ge första hjälpen genom teoretiska och praktiska övningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till företag och organisationer.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

I priset ingår kurslitteratur, kursintyg och kompetensbevis.

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen