Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Kurs

« Bakåt

Grundläggande Brandskyddsutbildning, Hotell


Kursbeskrivning

»   Ledningens engagemang

»   Brandskyddsorganisation

»   Brandrisker och rutiner

»   Dokumentation och uppföljning

»   Egenkontroll

»   Brand- och utrymningslarm

»   Utrymning

»   Brandcellsindelning

»   Övriga brandtekniska installationer

»   Praktiska släckövningar

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om riskerna vid en hotellbrand, kunna förebygga uppkomst av brand och inse vikten av en snabb och säker utrymning. Genom praktiska övningar ska deltagaren vara väl förtrogen med hantering av handbrandsläckare och kunna släcka brand i kläder. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till personal som arbetar inom hotellverksamhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 990 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen