« Tillbaka

SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete


Kursbeskrivning

Utbildningen ger en större förståelse och kunskap om hur det systematiska arbetet på en arbetsplats kan utföras på ett smidigt och okomplicerat sätt. Vi klargör vilka lagar och förordningar som ställer krav på ett fungerande SBA. Regler och rutiner, ansvarsfördelning, utbildningsplanering och mycket mer som underlättar arbetet med att uppnå en säkrare arbetsplats.

»   Räddningstjänsten

»   Lagstiftningen LSO

»   Skriftlig redogörelse

»   Dokumentation

»   Tillsyn          

»   Brandskyddsregler & policys

»   Tillbudsrapportering

»   Organisation

»   Ansvarsfördelning

»   Riskinventering

»   Regler & rutiner

»   Nödlägesberedskap

»   Handlingsplan vid brand

»   Utbildning   

»   Byggnad & verksamhets- beskrivning

»   Tekniska brandskyddsåtgärder

»   Kontrollsystem

»   Drift & underhåll

»   Uppföljning

Kursmål

Deltagaren ska förstå vikten av att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid sin verksamhet och hur man ska arbeta för att uppnå det som i lagen om skydd mot olyckor anses som ”i skälig omfattning”.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete, som t ex  brandskyddsansvarig, brandskyddsombud eller annan ansvarig personal.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Citat

Utbildningen omfattade: Lagstiftning, Brandskyddspolicy, Brandskyddsorganisation, Utbildningsplanering, Byggnads-och verksamhetsbeskrivning, Riskhantering, Regler och rutiner, Nödlägesberedskap, Kontrollsystem.

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 2 700 SEK exkl. moms

Region

Västerås
28 november, 08:00 - 12:00
13 platser kvar