Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Brandthovdagatan 24, 721 35 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Kurs

« Bakåt

SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete


Kursbeskrivning

Utbildningen ger en större förståelse och kunskap om hur det systematiska arbetet på en arbetsplats kan utföras på ett smidigt och okomplicerat sätt. Vi klargör vilka lagar och förordningar som ställer krav på ett fungerande SBA. Regler och rutiner, ansvarsfördelning, utbildningsplanering och mycket mer som underlättar arbetet med att uppnå en säkrare arbetsplats.

»   Räddningstjänsten

»   Lagstiftningen LSO

»   Skriftlig redogörelse

»   Dokumentation

»   Tillsyn          

»   Brandskyddsregler & policys

»   Tillbudsrapportering

»   Organisation

»   Ansvarsfördelning

»   Riskinventering

»   Regler & rutiner

»   Nödlägesberedskap

»   Handlingsplan vid brand

»   Utbildning   

»   Byggnad & verksamhets- beskrivning

»   Tekniska brandskyddsåtgärder

»   Kontrollsystem

»   Drift & underhåll

»   Uppföljning

Kursens mål

Deltagaren ska förstå vikten av att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid sin verksamhet och hur man ska arbeta för att uppnå det som i lagen om skydd mot olyckor anses som ”i skälig omfattning”.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete, som t ex  brandskyddsansvarig, brandskyddsombud eller annan ansvarig personal.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs


Pris

2 700kr per deltagare exkl moms. 

Lagstadgad moms 25% tillkommer.


Citat

Utbildningen omfattade: Lagstiftning, Brandskyddspolicy, Brandskyddsorganisation, Utbildningsplanering, Byggnads- och verksamhetsbeskrivning, Riskhantering, Regler och rutiner, Nödlägesberedskap,

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 2 700 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen