Utbildning under coronaviruset

Vi har anpassat våra utbildningar

Naturligtvis går det att medverka på en utbildning även under tider av Coronavirus i samhället så länge man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Dock ställer vi extra krav i dagsläget för att minimera smittspridning.
Eftersom vi utbildar både ute hos våra företagskunder och i konferenslokaler så jobbar vi aktivt med förebyggande åtgärder enligt nedan.


Förebyggande åtgärder tas på våra utbildningar i virustider:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Mindre grupper med deltagare. Vid brandutbildningar max 8 deltagare och HLR max 8 deltagare.
  • Våra instruktörer utbildar inte om de har sjukdomssymtom.
  • Använd helst stora luftiga lokaler så att deltagarna sitter med större mellanrum.
  • Vi påtalar att deltagare som har sjukdomssymtom inte deltar.
  • Handsprit finns tillgängligt.
  • Vi är restriktiva med närkontakt

Onlineutbildningar
Onlineutbildning kan vara ett alternativ för vissa utbildningar. Hör av er om detta alternativ passar bättre för er.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av en utbildning, och funderar över hur den går att genomföra under de rådande omständigheterna.

De flesta av våra utbildningar går alldeles utmärkt att genomföra så länge som vi tillsammans ser till att hålla de riktlinjer som vi har satt upp.