NY UTBILDNING

Brandsäker Bostadsrättsförening - Distansutbildning

Utbildningen Brandsäker Bostadsrättsförening räddar liv.

Fler än 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas.

Vilket brandskyddsansvar har en styrelse i en bostadsrättsförening?

Det är många gånger oklart. Det gäller allt från vilket ansvar man har som ordförande, till hur uppställning av barnvagnar i allmänna utrymmen får se ut och problem med boende som inte respekterar uppsatta regler.

Vi har samlat allt man behöver veta i en bostadsrättsförening vad gäller brandskydd – såsom lagstiftningen på området och de vanligast förekommande brandriskerna. Utbildningen går också igenom det systematiska brandskyddsarbetet samt de vanligaste kontrollåtgärderna som man bör ha koll på. Efter genomförd utbildning ska ni ha fått de kunskaper som behövs för att kunna agera på rätt sätt om det börjar brinna i er bostad eller fastighet.

Målsättning

Att ge ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Kursinnehåll

  • Styrelsens ansvar och skyldigheter
  • Föreningens brandskyddsarbete
  • Riskhantering
  • Regler och Rutiner
  • Brandskyddsdokumentation
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning