NYHET!

Brandskyddsutbildning, grund - Distans

Att ha grundläggande kunskaper i brandskydd, kan vara direkt avgörande för liv och egendom.

Lärarledd - Livesänd - Lärorik

Denna distansutbildning är en generell brandskyddsutbildning, som ger deltagarna kunskap i hur man förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår.

Distansutbildningen kräver att deltagaren har tillgång till dator med kamera och högtalare samt nätverksuppkoppling.
Utbildningen genomförs via ZOOM.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till företag, organisationer och privatpersoner. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten
om riskerna vid en brand, kunna förebygga uppkomst av brand och inse vikten av ett snabbt
och säkert agerande.

Innehåll

» Brands uppkomst
» Brandförlopp
» Förebyggande brandskydd
» Åtgärder vid brand och utrymning
» Huvuddragen i LSO, lagen om skydd mot olyckor och     SBA, systematiskt brandskyddsarbete
» Förevisning handbrandsläckare