NYHET!

Egensotning - Distansutbildning

En distansutbildning för dig som vill sota din fastighet själv

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man kunna styrka att tillräckliga kunskaper finns för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Denna utbildning ger dig tillräcklig kunskap för detta.

Beträffande tillståndsansökan för egensotning och vilka regler som gäller för detta läs mer på er kommuns hemsida.

Målgrupp / Mål

De personer som äger en fastighet och vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning fått nödvändig kunskap om sotning, för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att få sota själv.

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben

Utbildningen sänds via ZOOM och kräver att deltagaren har tillgång till dator med kamera och högtalare samt internetuppkoppling.

Kursinnehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap - elda rätt!
  • Sotningsteknik
  • Säkerhet på tak
  • Brandrisk
  • Kontrolljournal m m