Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Brandthovdagatan 24, 721 35 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Första Hjälpen - Elskador

För dig som kan tvingas att hantera el-olycksfall

Enligt Elsäkerhetsverkets allmänna bedömning, skall varje person som utför eller deltar i arbete där det finns risk för elektrisk fara, ha kunskap om elsäkerhet i förhållande till sina arbetsuppgifter. Det gäller även utbildning i Första Hjälpen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som utför eller deltar i arbete där det finns risk för elektrisk fara.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd kurs ha fått kunskap i att på ett snabbt och säkert sätt hjälpa en person, drabbad av skador förorsakade av elektricitet.

Innehåll

Utbildningen genomförs av utbildade och erfarna instruktörer från räddningstjänst eller sjukvården.

» L-ABC–livsfarligtläge,andning,blödning, cirkulation (chock)
» Larmning
» Elskador,strömgenomgång, beröringsskador, ljusbåge, mm
» Fallolyckor
» HLR, hjärt-lungräddning
» Hjärtstartare
» Agerande vid brand (teori)
» Skadeplatsarbete
» Åtgärderefterel-olycka

Kursinformation

Utbildningen genomförs under en fm, kl 08.00 - 12.00, med både teori och praktiska övningar.

Max antal deltagare per kurstillfälle är 12st.

 

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]