Investera i ett bra brandskydd - utbilda personalen

Att ha grundläggande kunskaper i  brandskydd, kan vara direkt avgörande för liv och egendom.

Denna utbildning ger er kunskap i hur man förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår.

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet och behov.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla, företag, organisationer och privatpersoner. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om riskerna vid en brand, kunna förebygga uppkomst av brand och inse vikten av en snabb och säker utrymning. Genom praktiska övningar ska deltagaren vara väl förtrogen med hantering av handbrandsläckare och kunna släcka brand i kläder.

Innehåll

» Brands uppkomst
» Brandförlopp
» Förebyggande brandskydd
» Åtgärder vid brand och utrymning
» Huvuddragen i Lagen om skydd mot olyckor och systematiskt brandskyddsarbete.
» Praktiska släckövningar