Heta Arbeten distans

Heta Arbeten® online

Numera kan du gå vår utbildning i Heta Arbeten® online. Samma innehåll och kvalité som en fysisk utbildning. Heta Arbeten distans hålls online och finns på svenska, engelska, polska och ryska.

Du kan också gå Heta Arbeten-kurs fysiskt med oss.

Utbildning i Heta Arbeten - nu digitalt!

För dig som utför brandfarliga heta arbeten. Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. För att få utföra Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras. Deltagare skall efter genomförd utbildning kunna ge tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt och ha kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.

Innehåll

» Brandkunskap, släckning och utrustning
» Ansvar, lagar och föreskrifter
» Brandskyddsorganisation
» Kontrollblankett
» Brandfarliga varor
» Tätskiktsarbete

Kursfakta

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben, kl 09.00 - 15.00. Kursen heta arbeten online är främst på svenska, men kan även erbjudas på engelska, polska och ryska. Utbildningen genomförs av utbildad, godkänd hetaarbeten-instruktör

För att kunna delta i utbildningen krävs att deltagaren har tillgång till dator med kamera och internetuppkoppling. Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt kurslänk och instruktioner via e-post. Godkänd deltagare certifieras och ges behörighet i 5 år. Certifieringen sker genom ett digitalt kunskapstest.

 

Kompetensregistrator 2020
brandskyddsforeningen_hetaarbeten