Heta Arbeten® online

Distansutbildning med krav på praktisk släckövning fr 1 maj 2022

Distansutbildningen erbjuds till grupper om lägst 6 deltagare per kurstillfälle.

Utbildning i Heta Arbeten på distans

För dig som utför brandfarliga heta arbeten. Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. För att få utföra Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras. Deltagare skall efter genomförd utbildning kunna ge tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt och ha kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.

Innehåll

» Brandkunskap, släckning och utrustning
» Ansvar, lagar och föreskrifter
» Brandskyddsorganisation
» Kontrollblankett
» Brandfarliga varor
» Tätskiktsarbete
» Praktisk släckövning

Kursfakta

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben. Kursen heta arbeten online vänder sig främst till företag/grupper om lägst 6 deltagare vid samma kurstillfälle.  Utbildningen genomförs av utbildad, godkänd hetaarbeten-instruktör.

För att kunna delta i utbildningen krävs att deltagaren har tillgång till dator med kamera och internetuppkoppling. Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt kurslänk och instruktioner via e-post. Godkänd deltagare certifieras och ges behörighet i 5 år. Certifieringen sker genom ett digitalt kunskapstest.

OBS! fr 1 maj 2022, har man återinfört kravet på praktisk släckövning även på distansutbildningen.

Släckövningen skall vara genomförd minst 6 månader innan kursstart och utförd av samma arrangör.

Kompetensregistrator 2020
brandskyddsforeningen_hetaarbeten
tt distans (2)

Intresseanmälan - Distansutbildning Heta Arbeten

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.