Brandskyddsutbildning i Jämtland och Härjedalen

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB erbjuder företag, organisationer och privatpersoner i Jämtland, utbildning i förebyggande brandskydd.

Alla verksamheter är enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, skyldiga att arbeta systematisk med sitt brandskyddsarbete. Bl a behöver all personal på arbetsplatsen ha grundläggande brandskyddskunskaper, för att snabbt kunna agera om brand uppstår.

I Jämtland erbjuder vi bl a företagsförlagd Brandskyddsutbildning, grund och HLR, hjärt-lungräddning.

Vi erbjuder även distansutbildningar i Egensotning.

Utbildningar för Brandskyddsansvariga och Brandskyddskontrollanter

Ni kan själva välja hur ni vill få utbildningen genomförd. Vi erbjuder öppna kurstillfällen, distansutbildningar och företagsförlagda kurser.

Vi använder oss främst av utbildade instruktörer från räddningstjänst med praktisk erfarenhet.

Allt överskott går till ideell verksamhet

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB ägs av de lokala brandskyddsföreningarna Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland. Allt vårt överskott går tillbaka till föreningarnas ideella verksamhet, vilka verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö, genom att bland annat sprida brandskyddsinformation i skolor och till allmänhet.

Frågor eller funderingar?

Om du undrar över någonting eller har en fråga, så är det bara att du ringer oss eller skickar ett mail.