Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Systematiskt brandskyddsarbete

Förståelse och organisering av Systematiskt brandskyddsarbete

I lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att vissa fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brandskyddet. Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen. Som följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete,SBA, ska bedrivas.

Denna utbildning ger en större förståelse och kunskap om hur det systematiska arbetet på en arbetsplats kan utföras på ett smidigt och okomplicerat sätt.

Vi klargör vilka lagar och förordningar som ställer krav på ett fungerande SBA. Regler och rutiner, ansvarsfördelning, utbildningsplanering och mycket mer som underlättar arbetet med att uppnå en säkrare arbetsplats.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete, som t ex brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant eller annan ansvarig personal.

Mål

Deltagaren ska förstå vikten av att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid sin verksamhet och hur man ska arbeta för att uppnå det som i lagen om skydd mot olyckor

Innehåll

» Räddningstjänsten
» Lagstiftningen LSO
» Skriftlig redogörelse
» Dokumentation
» Tillsyn
» Brandskyddsregler & policys
» Tillbudsrapportering
» Organisation
» Ansvarsfördelning
» Riskinventering
» Regler & rutiner
» Nödlägesberedskap
» Handlingsplan vid brand
» Utbildning
» Byggnad & verksamhetsbeskrivning
» Tekniska brandskyddsåtgärder
» Kontrollsystem
» Drift & underhåll
» Uppföljning

Kursinformation

En halvdagsutbildning, ca 4h.

Deltagaren erhålller kurslitteratur och kursintyg.

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]