Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Fördjupning - Tillståndsansvar Heta Arbeten

Fördjupningsutbildning för tillståndsgivarens roll vid Heta Arbeten

Tillståndsgivningen är en avgörande del i Heta Arbeten. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats får påbörjas innan tillståndsgivningen är klar.

Målgrupp

Vänder sig främst till utsedd ansvarig för tillståndsgivare vid Heta Arbeten

Förkunskaper

Certifierad Hetarbetare

Mål

Kursens syfte är att stärka den tillståndsansvariges roll och höja kompetensen för säkrare riskbedömningar vid Heta Arbeten.

Innehåll

» Tillståndsgivning
» Försäkringar
» Delegation
» Lagar och Avtal
» Riskhantering och konsekvenser
» Certifiering

Kursinformation

Utbildningen genomförs under ca 8h.

Deltagaren erhåller kurslitteratur och certifikat.

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]