Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Tillståndsansvar Heta Arbeten

En fördjupning för tillståndsansvar

Denna kurs är en fördjupning för dig som redan har gått kursen Heta Arbeten, och vill få certifikat som tillståndsansvarig.

Målgrupp

Vänder sig främst till utsedd ansvarig för tillståndsgivare vid Heta Arbeten

Mål

Kursens syfte är att stärka den tillståndsansvariges roll och höja kompetensen för säkrare riskbedömningar vid Heta Arbeten.

Innehåll

» Tillståndsgivning
» Försäkringar
» Delegation
» Lagar och Avtal
» Riskhantering och konsekvenser
» Certifiering

Kursinformation

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]

Medlemmar i Brandskyddsföreningen erhåller 10% rabatt på hela vårt kursutbud.