Denna utbildning genomförs i samverkan med LBF Sverige

Brandskyddsforeningen_LOKALA_FORENINGAR_RGB
brandskyddssamordnare-sba--lokal-utbildning-brandskydd

För dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet i en mindre verksamhet.

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats?

Målgrupp

Passar dig som ska arbeta som brandskyddssamordnare eller brandskyddsansvarig i en mindre verksamhet, och som har till uppgift att dokumentera, planera och följa upp ett företags brandskyddsarbete.

Mål

Du får lära dig om lagar och förordningar som påverkar brandskyddet, brandskydd i byggnader samt hur du kan organisera det systematiska brandskyddsarbetet enligt den så kallade SBA-cirkeln.

Kursinnehåll

  • Lagar och förordningar
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete