Anläggningsskötare Brandlarm-utbildning

Anläggningsskötare brandlarm - Nu även som distansutbildning!

En utbildning för er som ansvarar för en brandlarmanläggning

Enligt Brandskyddsföreningens regler SBF110, ska varje byggnad med en brandlarmanläggning, ha två av företaget, utsedda och utbildade anläggningsskötare. De ska ansvara för kontroller, dokumentation, provning av från-/tillkopplingar och liknande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Mål

Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning fått förståelse för syftet med brandlarmanläggningen. Hen ska även fått kännedom om vikten av skötsel och underhåll samt de krav, föreskrifter och regler som gäller för dessa.

Innehåll

» Regler och föreskrifter
» Avtal
» Larmets uppbyggnad
» Detektering
» Larmöverföring
» Kontrollistor och rutiner