Anläggningsskötare Brandlarm-utbildning

En utbildning för er som ansvarar för en brandlarmanläggning.
Anläggningsskötare brandlarm - Nu även som distansutbildning!

Anläggningsskötare brandlarm utbildning

Utbildningen uppfyller kraven i SBF110:8 Regler för brandlarm.

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Enligt SBF110:8, rekommenderas att en repetitionsutbildning sker vart femte år.

Mål

Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

Innehåll

  • Brandteori
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Riskbedömning
  • Lagar och regler kring brandlarm
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
  • Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
  • Anläggningsskötarens roll och ansvar
  • Hur man kan motverka onödiga larm

Kursfakta

Utbildningen erbjuds både som distansutbildning och klassrumsutbildning.

Vi har även möjlighet att erbjuda utbildningen Anläggningsskötare Brandlarm som företagsanspassad utbildning. Kontakta oss för mer information och bokning.

Boka kursen idag!