Anläggningsskötare Brandlarm-utbildning

En utbildning för er som ansvarar för en brandlarmanläggning.
Anläggningsskötare brandlarm - Nu även som distansutbildning!

Anläggningsskötare brandlarm utbildning

Utbildningen uppfyller kraven i SBF110:8 Regler för brandlarm.

Anläggningsskötare brandlarm är en utbildning för er som ansvarar för en brandlarmanläggning. Enligt Brandskyddsföreningens regler SBF110:8, ska varje byggnad med en brandlarmanläggning, ha två av företaget, utsedda och utbildade anläggningsskötare. De ska ansvara för kontroller, dokumentation, provning av från-/tillkopplingar och liknande.

Med rätt kunskap om brandlarm kan risken för onödiga larm minimeras. En korrekt brandlarmsanläggning räddar liv och minskar kostnader för brandskador. Att ha en utbildad anläggningskötare är en del av brandskyddsarbetet.

Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Enligt SBF110:8, rekommenderas att en repetitionsutbildning sker vart femte år.

Mål

Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning ha fått förståelse för syftet med brandlarmanläggningen. Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande samt de krav, föreskrifter och regler som gäller för brand- och utrymningslarm.

Innehåll

» Riskbedömning
» Brandteori och byggnadstekniskt brandskydd
» Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
» Organisation
» Anläggningsskötarens roll och ansvar
» Onödiga larm

Kursfakta

Utbildningen är en dagskurs om ca sju timmar.
I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg.
Våra utbildningar kan göras på flera orter eller digitalt.

Boka kursen idag!