Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Brandthovdagatan 24, 721 35 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Anläggningsskötare Brandlarm

En utbildning för er som har en brandlarmanläggning

Enligt Brandskyddsföreningens regler SBF110, ska varje byggnad med en brandlarmanläggning, ha två av företaget, utsedda och utbildade anläggningsskötare. De ska ansvara för kontroller, dokumentation, provning av från-/tillkopplingar och liknande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Mål

Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning fått förståelse för syftet med brandlarmanläggningen. Hen ska även fått kännedom om vikten av skötsel och underhåll samt de krav, föreskrifter och regler som gäller för dessa.

Innehåll

» Regler och föreskrifter
» Avtal
» Larmets uppbyggnad
» Detektering
» Larmöverföring
» Kontrollistor och rutiner

Kursinformation

En heldagsutbildning, kl 08.30 - 16.00

Deltagaren erhåller kurslitteratur och kursintyg.
Fika och lunch ingår

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

 

Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]