Första Hjälpen L-ABC

En komplett utbildning i Första Hjälpen L-ABC och D-HLR

Första hjälpen bör alla kunna ge vid ett akut sjukdomstillstånd eller olycka.
Med praktisk träning och grundläggande kunskap får du förutsättningar att både kunna hjälpa en människa i en akut livshotande situation, men även att ta hand om mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till företag och privatpersoner.

Mål

Deltagaren ska efter utbildningen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka.

Innehåll

Första hjälpen

» Förstahjälpen-livsviktiga minuter
» Sök hjälp på rätt nivå
» Nödnummer
» Bedöm situationen och säkra olycksplatsen » Bedömningsmodellerna
» Bedömning

Sjukdomsfall och Olycksfall

» Hjärtinfarkt
» Stroke
» Diabetes
» Yttre- och inre blödning
» Cirkulationssvikt
» Allergisk reaktion
» Brännskada
» Kramperochepilepsi
» Nack-ryggskada
» Kris och krisstöd

Vuxen-HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp » Medvetandekontroll

» Andningskontroll
» Larmning
» HLR, hjärt-lungräddning
» Hjärtstartare
» Stabilt sidoläge
» Åtgärda luftvägshinder
» Skadeplatsarbete