Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Brandthovdagatan 24, 721 35 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Första Hjälpen L-ABC

En komplett utbildning i Första Hjälpen L-ABC och D-HLR

Första hjälpen bör alla kunna ge vid ett akut sjukdomstillstånd eller olycka.
Med praktisk träning och grundläggande kunskap får du förutsättningar att både kunna hjälpa en människa i en akut livshotande situation, men även att ta hand om mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till företag och privatpersoner.

Mål

Deltagaren ska efter utbildningen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka.

Innehåll

Första hjälpen

» Förstahjälpen-livsviktiga minuter
» Sök hjälp på rätt nivå
» Nödnummer
» Bedöm situationen och säkra olycksplatsen » Bedömningsmodellerna
» Bedömning

Sjukdomsfall och Olycksfall

» Hjärtinfarkt
» Stroke
» Diabetes
» Yttre- och inre blödning
» Cirkulationssvikt
» Allergisk reaktion
» Brännskada
» Kramperochepilepsi
» Nack-ryggskada
» Kris och krisstöd

Vuxen-HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp » Medvetandekontroll

» Andningskontroll
» Larmning
» HLR, hjärt-lungräddning
» Hjärtstartare
» Stabilt sidoläge
» Åtgärda luftvägshinder
» Skadeplatsarbete

Kursinformation

Utbildningen genomförs kl 09.00 - 15.00, med teori och praktiska övningar.

Max antal deltagare per kurstillfälle är 12 st.

Utbildningen utförs enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer och med utbildade praktiskt erfarna instruktörer från räddningstjänst och sjukvård.

Deltagaren erhåller kurslitteratur, kursintyg och kompetensbevis.

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

Denna utbildning kan vi erbjuda registrering i ID-06 kompetensdatabas.

Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]