Utrymningsledare / Utrymningsövning

...en företagsförlagd kombinationsutbildning för Utrymningsledare med kompletterande utrymningsövning för all personal.

Återsamlingsplats

Kursfakta

Denna kurs är främst en företagsförlagd kombinationsutbildning för utrymningsledare, som kompletteras med en utrymningsövning för all personal på företaget, för att se hur utrymningsorganisationen på arbetsplatsen fungerar.

Kontakta oss med en intresseanmälan, så återkommer vi med förslag på lämpligt upplägg utifrån er verksamhet, önskemål och behov.

Just nu lämnar vi 20% rabatt!

...erbjudandet gäller företagsförlagda bokningar tom 30 april 2024

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Utbilda utrymningsledare och komplettera med en utrymningsövning för all personal.

Denna utbildning följer Arbetsmiljöverkets AFS2020:1 -
Arbetsplatsens utformning, §§89-109 - Krav på utrymning

Det är viktigt att alla medarbetare på företaget känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm.

Utrymningsledarna, som är utsedda av företaget, ansvarar för att medarbetarna på ett säkert sätt utryms ur en fastighet vid hot eller brand, samt möter upp räddningstjänsten på plats.

Målgrupp

Utrymningsledare och alla medarbetare på företaget.

Mål

Stärka utrymningsledarna i sin roll och säkerställa en effektiv och säker utrymning av arbetsplatsen.

Omfattning

Utrymningsledarutbildning
En teoretisk halvdagsutbildning om ca 3-4 tim med genomgång av:

» Lagar, regler och varför det ska finnas en utrymningsledare
» Utrymningsledarens roll och arbete
» Utrymningsstrategi
» Mänskligt beteende och agerande

Efter avslutad utbildning skall ansvarig utrymningsledare ha tillräckliga kunskaper för att känna sig säker i sin roll och kunna agera utrymningsledare, samt på ett
säkert sätt leda en utrymning och avrapportera till räddningstjänst.

Utrymningsövning
Total tidsåtgång ca 3 timmar. Den praktiska övningen beräknas till cirka 90 minuter och därefter utvärderings- och uppföljningssamtal med utrymningsledare och/eller brandskyddsansvarig samt förslag på ev. förbättringsåtgärder.

Övningen genomförs av instruktörer som har gedigen erfarenhet från brandskyddsverksamhet.

Övrigt

Beroende på övningens utfall lämnar vi förslag till fortsatta insatser. Övningen bör därefter följas upp med ytterligare övning för att kontrollera förbättringsinsatserna.

Övningen kan anpassas från enklare till mer avancerade utrymningsövningar utifrån beställarens behov, och genomförs på plats i kundens verksamhetslokaler.