Utbildningen för dig som är Fastighetsskötare eller Ansvarig Sprinkleranläggning

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i
SBF 120:8, bilaga 120-06

Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Grundläggande för att anläggningen ska fungera väl är att det finns anläggningsskötare som utför kontroller, men även regelbundet underhåll och revisionsbesiktningar har stor betydelse.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets sprinkleranläggning.

Mål

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

Kursinnehåll

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kunskap om anläggningsskötarens roll
  • Kontroll och underhåll
  • Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Systemtyper, riskklassificering
  • Dimensionering, komponenter, vattenkällor
  • Vanliga fel på anläggning