Utbildningen för dig som är Fastighetsskötare eller Ansvarig Sprinkleranläggning

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i
SBF 120:8, bilaga 120-06

Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Grundläggande för att anläggningen ska fungera väl är att det finns anläggningsskötare som utför kontroller, men även regelbundet underhåll och revisionsbesiktningar har stor betydelse.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets sprinkleranläggning.

Mål

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

Kursinnehåll

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kunskap om anläggningsskötarens roll
  • Kontroll och underhåll
  • Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Systemtyper, riskklassificering
  • Dimensionering, komponenter, vattenkällor
  • Vanliga fel på anläggning

Vanliga Frågor

När finns det krav på sprinkler?

Absoluta krav på sprinkleranläggning i byggnader gäller bara sjukhus och vårdanläggningar. Vill man bygga ett högt hus måste man dock kompensera de problem som uppstår. Detta kan göras genom att trycksatta stigarledningar installeras. Detta är vattenfyllda ledningar med färdigt tryck för att slippa slangdragning.

Vad gör en anläggningsskötare sprinkler?

Anläggningsskötare spelar en avgörande roll i drift och underhåll av ett sprinklersystem för att garantera dess funktionalitet. Deras ansvarsområden innefattar att se till att regelbundet underhåll sker och att detta underhåll dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att det finns åtminstone två anläggningsskötare tillgängliga, och dessa ska ha tillträdesrättigheter till alla skyddade områden.

Utöver underhållsuppgifter kan anläggningsskötare även assistera vid incidenter kopplade till sprinklersystemet, exempelvis om ett sprinklerhuvud blivit skadat. Genom att snabbt kunna kontaktas och ha förmågan att ta sig till sprinklerinstallationen för att stänga av den och börja tömma systemet, kan eventuella skador hållas till ett minimum.