OM OSS

Vår historia

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB startades ursprungligen 1998 av Brandskyddsföreningen Gävleborg (BFG Utb. AB). Tanken var att sälja utbildningar med kvalitet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och för att därigenom minska de skador som orsakades av bland annat hantverkare som misstag i arbetet.

Under 2006 då Dalarna och Jämtland gick in i bolaget namnändrades företaget till Brandskyddsföreningen Nedre Norrland Utb. AB även kallat BFNN. Företaget hade då sitt säte i Mora och hade 1 anställd VD samt 1 säljare på timtid. Heta Arbeten var då en viktig utbildning på marknaden och företaget kunde bidra aktivt till en minskad skadestatistik, samtidigt som det bidrog till att de ideella brandskyddsföreningarna som ägde företaget kunde finansiera sin verksamhet. Det var också viktigt att samarbeta mellan de då tre ägarna för att underlätta styrning och ledning av denna verksamhet för att kunna fokusera så mycket som möjligt på den ideella föreningens egen verksamhet.

Under år 2011 byter företaget VD och flyttar till Sandviken som kontorsort. Antalet anställda är fortfarande 1 + timanställd säljare och omsättningen ungefär 4 Mkr vid bytet.

År 2015 anslöt ytterligare två ägare, Brandskyddsföreningen Västmanland, och Brandskyddsföreningen Uppsala län. Verksamheten har vi det här laget expanderat till att omsätta ungefär 15Mkr och företaget delar ut ungefär 1,3Mkr till de ideella ägarföreningarnas kampanjverksamhet. Något vi är mycket stolta över!

Under 2016 etableras så ytterligare en kontorsort och företaget finns nu i Sandviken och Västerås. Verksamheten bedrivs över hela landet, men av naturliga skäl finns de flesta av våra kurser i samma län som våra ägare finns i.

Vart framtiden tar oss, är det ingen som vet. Men vi önskar att ständigt göra vårt yttersta för dig som kund och för våra ägare, eftersom vi vet att det vi skapar här kommer till dubbel nytta i målsättningen att skapa: -Ett brandsäkrare Sverige!

Andreas Bertilsson
Styrelseordförande Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB
Ordförande Brandskyddsföreningen Dalarna

Besök gärna www.brandskyddsforeningen.se där våra ägares hela omfattande verksamhet presenteras.

KONTAKTA OSS

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB
Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN
Kopparlunden - Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60
E-post info@bfmitt.se
  org.nr 556560-5069

BFMITT - ackrediterad kompetensregistrator