hotell_utb_2019

Intresseförfrågan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Kursen för dig som är ansvarig för brandskyddet inom hotellverksamhet

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskydd.
Den här utbildningen ger dig som ansvarar för brandskyddet inom hotellverksamhet de grundläggande kunskaper du behöver för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Målgrupp

Dig som är hotellchefsäkerhetschefbrandskyddsansvarig eller fastighetsägare

Mål

Du får lära dig om lagar och förordningar som påverkar brandskyddet, brandskydd i byggnader samt hur du kan organisera det systematiska brandskyddsarbetet enligt den så kallade SBA-cirkeln. Utbildningen uppfyller kraven enligt
Norm för Brandskyddat hotell™ och är framtagen i samarbete med Visita (f.d. SHR).

Kursinnehåll

  • Lagar och förordningar
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Vanliga brister inom hotellverksamhet 

 

Om brandskyddsarbete Hotell

För dig som har rollen som ansvarig för brandskyddet inom ett hotell, är det viktigt att aktivt och strukturerat hantera brandskyddet. Denna utbildning erbjuder de grundläggande färdigheter som behövs för att organisera och utföra systematiskt brandskyddsarbete på din plats. För komplexa industrier, sjukhus, eller stora hotell krävs ett mer detaljerat systematiskt brandskyddsarbete med omfattande dokumentation. Grunden är att känna till vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur de olika delarna av brandskyddet (som brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandlarm, ventilation) fungerar och samspelar. Utbildningen uppfyller kraven enligt Norm för Brandskyddat hotell.

Tydlighet är avgörande

Eftersom många människor på hotellet kanske inte är bekanta med lokalerna, är det avgörande att vara tydlig med brandskyddsåtgärder. Hotellgäster bör tidigt informeras om till exempel utrymningsvägar och vad de ska göra om larmet går av. Skyltning bör vara tydlig så att alla besökare enkelt hittar närmaste nödutgång. Brandsläckningsutrustningen bör också vara tydligt märkt med skyltar, vara lämpligt placerad och vara lätt åtkomlig för både gäster och personal. Det bör finnas brandsläckare utplacerade så att du och dina gäster har tillgång till brandsläckningsutrustning inom 25 meter, var ni än befinner er. Här är det viktigt att komma ihåg att trycket i en brandsläckare minskar med tiden, och att effekten av innehållet också kan minska. Se över och underhåll dina brandsläckare en gång om året för att försäkra dig om att de uppfyller de förväntade standarderna för att släcka en mindre brand.

Arbeta tillsammans med personalen

Personalens beteende är en nyckelfaktor för att skapa en trygg hotellmiljö. Personalen behöver ha en bred säkerhetsmedvetenhet för att kunna identifiera brister och risker i tid. Hotellpersonalen har även bäst kännedom om hur lokalerna ser ut och vid en brand är det extra viktigt att de arbetar tillsammans med gästerna - där personalen tar ledarrollerna - för att evakuera alla säkert. Detta kräver klara rutiner och att personalen har genomgått rätt utbildning, både när det gäller brandsläckningsarbete, men även för att kunna avgöra när en lokal ska evakueras och hur det ska ske.

Om personalen inte vet hur man använder befintlig brandbekämpningsutrustning, förlorar den mycket av sin effektivitet. Se till att dina anställda vet hur man använder brandsläckarna i dina lokaler och att de är bekanta med de olika innehållen.

Arbeta proaktivt

Minst var fjärde brand är anlagd, så försök att förhindra detta genom att inte förvara brännbart material på lastkajer eller andra avskilda platser. Var även uppmärksam på att ha tillräckligt med brandskydd i förråd där lättantändliga varor förvaras, som sänglinne och handdukar. Detsamma gäller för avlägsna platser som garage, gym, spa och liknande.