Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Utrymningsledare

Det du behöver kunna som utrymningsledare

För att säkerställa en effektiv utrymning, bör företaget utse utrymningsledare. Utrymningsledaren ska ansvara för att medarbetarna på ett säkert sätt utryms ur en fastighet vid hot eller brand samt möter upp räddningstjänsten på plats.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd av företaget att ansvara för utrymning.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna verka som utrymningsledare och på ett säkert sätt leda en utrymning och avrapportera till räddningstjänst.

Innehåll

» Organisation
» Funktionerna i organisationen
» Vilket ansvar vilar på företaget - lagkrav
» Utrymningsproblematik
» Hotbilder
» Utrymningsprocessen
» Människans beteende vid fara
» Tekniskt brandskydd
» Brand- och utrymningslarm
» Utrymningsplan och vägledande markering
» Brandförlopp
» Tidsfaktor
» SBA, Systematiskt brandskyddsarbete
» Praktisk släckövning

Kursinformation

En halvdagsutbildning, ca 4h med teori samt praktik.

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]

 

Intresseanmälan

Denna kurs är arbetsplatsförlagd och går därmed inte att boka direkt. Kontakta oss med en intresseanmälan så kommer vi gemensamt överens om en passande utbildningstid utifrån er tillgänglighet, antal och andra förutsättningar.