Utrymningsledare utbildning

Utbildning utrymningsledare - För er som ansvarar för utrymning på företaget

För att säkerställa en effektiv utrymning, bör företaget utse utrymningsledare. Utrymningsledaren ska ansvara för att medarbetarna på ett säkert sätt utryms ur en fastighet vid hot eller brand samt möter upp räddningstjänsten på plats.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd av företaget att ansvara för utrymning.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna verka som utrymningsledare och på ett säkert sätt leda en utrymning och avrapportera till räddningstjänst.

Innehåll

» Organisation
» Funktionerna i organisationen
» Vilket ansvar vilar på företaget - lagkrav
» Utrymningsproblematik
» Hotbilder
» Utrymningsprocessen
» Människans beteende vid fara
» Tekniskt brandskydd
» Brand- och utrymningslarm
» Utrymningsplan och vägledande markering
» Brandförlopp
» Tidsfaktor
» SBA, Systematiskt brandskyddsarbete

varfor_bfmitt_02

Denna kurs är företagsförlagd och går därmed inte att boka direkt.
Kontakta oss med en intresseanmälan, så återkommer vi med förslag utifrån era önskemål.

 

Intresseanmälan