Utrymningsledare utbildning

Utbildning utrymningsledare - För er som ansvarar för utrymning på företaget

Du som utrymningsledare är den ska leda utrymningen av människor vid händelse av brand eller annan olycka. En utrymningssituation kommer plötsligt och kan på bara några minuter bli kritiskt. Utnämnda utrymningsledare bidrar till en säkrare utrymning på företaget.

För att säkerställa en effektiv utrymning, bör företaget utse en eller flera utrymningsledare. Utrymningsledaren ska ansvara för att medarbetarna på ett säkert sätt utryms ur en fastighet vid hot eller brand samt möter upp räddningstjänsten på plats.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd av företaget att ansvara för utrymning. Efter kursen har du en grundläggande utbildning i hur du bör agera vid brand eller olika och vilka förväntningar din roll har.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna verka som utrymningsledare och på ett säkert sätt leda en utrymning och avrapportera till räddningstjänst. Efter avslutad utbildning skall ansvarig utrymningsledare ha tillräckliga kunskaper för att känna sig säker i sin roll och ansvarsområde.

Innehåll

» Organisation
» Funktionerna i organisationen
» Vilket ansvar vilar på företaget - lagkrav
» Utrymningsproblematik
» Hotbilder
» Utrymningsprocessen
» Människans beteende vid fara
» Tekniskt brandskydd
» Brand- och utrymningslarm
» Utrymningsplan och vägledande markering
» Brandförlopp
» Tidsfaktor
» SBA, Systematiskt brandskyddsarbete

varfor_bfmitt_02

Denna kurs är företagsförlagd och går därmed inte att boka direkt.
Kontakta oss med en intresseanmälan, så återkommer vi med förslag utifrån era önskemål.

 

Intresseanmälan