Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Brandthovdagatan 24, 721 35 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Utrymningsledare

En utbildning för er som ansvarar för utrymning på företaget

För att säkerställa en effektiv utrymning, bör företaget utse utrymningsledare. Utrymningsledaren ska ansvara för att medarbetarna på ett säkert sätt utryms ur en fastighet vid hot eller brand samt möter upp räddningstjänsten på plats.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd av företaget att ansvara för utrymning.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna verka som utrymningsledare och på ett säkert sätt leda en utrymning och avrapportera till räddningstjänst.

Innehåll

» Organisation
» Funktionerna i organisationen
» Vilket ansvar vilar på företaget - lagkrav
» Utrymningsproblematik
» Hotbilder
» Utrymningsprocessen
» Människans beteende vid fara
» Tekniskt brandskydd
» Brand- och utrymningslarm
» Utrymningsplan och vägledande markering
» Brandförlopp
» Tidsfaktor
» SBA, Systematiskt brandskyddsarbete

Kursinformation

Denna kurs är företagsförlagd och går därmed inte att boka direkt.
Kontakta oss med en intresseanmälan, så kommer vi gemensamt överens om en passande utbildningstid utifrån er tillgänglighet, antal och andra förutsättningar.

 

Utbildningen kan med fördel kompletteras med en praktisk utrymningsövning för all personal.

Intresseanmälan