Utrymningsledarutbildning

En utbildning för er som skall ansvara för utrymning vid brand eller annan säkerhetsrisk på arbetsplatsen. Finns även som Distansutbildning

Engineer inspection Fire extinguisher and fire hose.

Kursfakta

Utbildningen är en halvdagsutbildning och genomförs bl a vid öppna kurstillfällen på distans.

Distansutbildningen är lärarledd och livesänds online. Deltagarna erhåller en kurslänk med instruktioner via epost vid kursanmälan.

Önskar ni en företagsförlagd utbildning?
Kontakta oss för offert, så återkommer vi med förslag utifrån er verksamhet och önskemål.

Kompletterande Utrymningsövning

Utbildningen kan med fördel kompletteras med en utrymningsövning för all personal.

För er som ansvarar för utrymning på företaget

Du som utrymningsledare är den som ska leda utrymningen av människor vid händelse av brand eller annan olycka.
En utrymningssituation kommer plötsligt och kan på bara några minuter bli kritiskt. Utnämnda utrymningsledare bidrar till en säkrare utrymning på företaget.

För att säkerställa en effektiv utrymning, bör företaget utse en eller flera utrymningsledare. Utrymningsledaren ska ansvara för att medarbetarna på ett säkert sätt utryms ur en fastighet vid hot eller brand samt möter upp räddningstjänsten på plats.

Denna utbildning följer Arbetsmiljöverkets AFS2020:1 - Arbetsplatsens utformning, §§89-109 - Krav på utrymning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd av företaget att ansvara för utrymning vid brand eller annan säkerhetsrisk.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning;
- förstå vikten av att ha en väl fungerande och inövad utrymningsorganisation.
- förstå regelverkens krav som finns gällande utrymning.
- förstå utrymningsledarens roll samt kunna agera utrymningsledare och på ett
säkert sätt leda en utrymning och avrapportera till räddningstjänst.

Efter avslutad utbildning skall ansvarig utrymningsledare ha tillräckliga kunskaper för att känna sig säker i sin roll och ansvarsområde.

Kursinnehåll

» Lagar, regler och varför det ska finnas en utrymningsledare
» Utrymningsledarens roll och arbete
» Utrymningsstrategi
» Mänskligt beteende och agerande