Utrymningsövning

...för att säkerställa en effektiv och säker utrymning av arbetsplatsen.
Ett komplement till Utrymningsledarutbildning

Smoke alarm in a modern office building

Denna kurs gruppanpassas och går därmed inte att boka direkt.
Kontakta oss med en intresseanmälan nedan, så återkommer vi med förslag utifrån era önskemål och behov.

Övningen kan anpassas från enklare till mer avancerade utrymningsövningar utifrån beställarens behov.

Intresseanmälan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Praktisk utrymning av all personal på företaget

För att säkerställa en effektiv och säker utrymning av arbetsplatsen.

Det är viktigt att alla medarbetare på företaget känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm.

Utrymningsledarna, som är utsedda av företaget, ansvarar för att medarbetarna på ett säkert sätt utryms ur en fastighet vid hot eller brand, samt möter upp räddningstjänsten på plats.

Målgrupp

Utrymningsledare och alla medarbetare på företaget.

Mål

· Följa upp tidigare genomförd utbildning

· Kontrollera hur utrymning vid brandlarm fungerar

· Kontrollera om regler och rutiner fullföljs

· Efter genomförd övning sker återrapport till utrymningsledare, ledning och brandskyddsansvarig

· Kartlägga ev. behov av förbättringar

Omfattning

Total tidsåtgång ca 3 timmar. Den praktiska övningen beräknas till cirka 90 minuter och därefter utvärderings- och uppföljningssamtal med utrymningsledare och/eller brandskyddsansvarig samt förslag på ev. förbättringsåtgärder.

Övningen genomförs av en alt två instruktörer som har gedigen erfarenhet från brandskyddsverksamhet.

Övrigt

Beroende på övningens utfall lämnar vi förslag till fortsatta insatser. Övningen bör därefter följas upp med ytterligare övning för att kontrollera förbättringsinsatserna.

Övningen kan anpassas från enklare till mer avancerade utrymningsövningar utifrån beställarens behov, och genomförs på plats i kundens verksamhetslokaler.