Brandskyddskontrollant - SBA

För dig som har ansvar för kontrollen av brandskyddet på arbetsplatsen

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandriskerna på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska kontrollera och underhålla brandskyddet.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning själv kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad verksamhet och verka som internt brandskyddsombud.

Innehåll

» Systematiskt brandskyddsarbete
» Brandrisker
» Säker utrymning
» Förhindra brandspridning
» Släckanordningar
» Kontroll och uppföljning av brandskyddet