Brandskyddskontrollant - Utbildning - SBA

Kursen för dig som ska ansvara för kontrollen av brandskyddet på arbetsplatsen

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandriskerna på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska kontrollera och underhålla brandskyddet.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning själv kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad verksamhet och verka som internt brandskyddsombud.

Innehåll

» Systematiskt brandskyddsarbete
» Brandrisker
» Säker utrymning
» Förhindra brandspridning
» Släckanordningar
» Kontroll och uppföljning av brandskyddet

Kursfakta

Vi har möjlighet att erbjuda öppna kurstillfällen i fem län: Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Uppsala Län.

Utbildningen genomförs och pågår mellan kl 08.00 - 12.00.
Kursdeltagaren erhåller kurslitteratur och kursintyg.