En utbildning för er som ansvarar för den praktiska kontrollen av brandskyddet på arbetsplatsen. Finns även som distansutbildning.

Kursen för dig som ska ansvara för kontrollen av brandskyddet på arbetsplatsen

För att säkerställa att brandskyddet fungerar på er arbetsplats behöver ni regelbundet genomföra så kallade egenkontroller. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontrollerna, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant, och som har till uppgift att förstå och kontrollera brandskyddet.

Mål

Du får lära dig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker och hur man utför egenkontroller av brandskyddet. Du får också grundläggande kunskaper om systematiskt brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

  • Brandkunskap
  • Riskhantering
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Hur man genomför en egenkontroll (här ingår ett praktiskt avsnitt) 

Kursfakta

Vi har möjlighet att erbjuda öppna kurstillfällen i fyra län: Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland.

Kursen är en halvdagsutbildning och genomförs även som distansutbildning.
Kursdeltagaren erhåller kurslitteratur och kursintyg.