En utbildning för er som ansvarar för den praktiska kontrollen av brandskyddet på arbetsplatsen.
Finns även som distansutbildning.

Kursen för dig som ska ansvara för kontrollen av brandskyddet på arbetsplatsen

För att säkerställa att brandskyddet fungerar på er arbetsplats behöver ni regelbundet genomföra så kallade egenkontroller. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontrollerna, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant, och som har till uppgift att förstå och kontrollera brandskyddet.

Mål

Du får lära dig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker och hur man utför egenkontroller av brandskyddet. Du får också grundläggande kunskaper om systematiskt brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

  • Brandkunskap
  • Riskhantering
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Hur man genomför en egenkontroll (här ingår ett praktiskt avsnitt) 

Kursfakta

Vi har möjlighet att erbjuda öppna kurstillfällen i fyra län: Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland.

Kursen är en halvdagsutbildning och genomförs även som distansutbildning.
Kursdeltagaren erhåller kurslitteratur och kursintyg.

Varför egenkontroll av Brandskyddet är avgörande

Brandskydd är mer än bara en uppsättning regler och riktlinjer; det är en avgörande aspekt av att säkerställa säkerheten för människor och egendom. Varje år orsakar bränder omfattande skador på egendom och, värre än så, förlust av liv. Därför är det inte bara en laglig skyldighet utan också ett moraliskt ansvar för varje organisation att se till att deras brandskydd fungerar effektivt. Genom egenkontroll kan organisationer proaktivt hantera potentiella risker, identifiera brister i sitt brandskydd och vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till dem.

Brandskyddskontrollantens roll och ansvar

Med ansvar för att utföra regelbundna kontroller, ge råd om bästa praxis och utbilda andra inom organisationen, spelar brandskyddskontrollanten en central roll i att säkerställa att alla är förberedda om en olycka skulle inträffa. Deras expertis och kunskap hjälper organisationer att navigera i de komplexa kraven i brandskydd och säkerställer att alla åtgärder som vidtas är både effektiva och lämpliga.

Utbildning och kompetens inom Brandskydd

Brandskyddskontrollantens roll är avgörande för att säkerställa att en organisation uppfyller alla brandskyddskrav. Denna roll kräver en djup förståelse för brandskydd, riskbedömning och de lagliga kraven. Därför är rätt utbildning och kompetensutveckling viktigt.

BF Mitt erbjuder en omfattande utbildning för blivande brandskyddskontrollanter. Denna utbildning är utformad för att ge deltagarna den kunskap och de färdigheter de behöver för att effektivt övervaka och förbättra brandskyddsarbetet inom en organisation. Kursen täcker allt från grundläggande brandskyddsprinciper till tekniker för riskbedömning och egenkontroll. Med rätt utbildning på plats kan organisationer känna sig trygga i vetskapen om att deras brandskydd övervakas av experter som är utrustade med den senaste kunskapen och bästa praxis inom området.