HLR för barn

En livsviktig utbildning för dig med barn i din närhet

Lär dig att agera vid luft- och hjärtstopp på barn.

Barn får sällan hjärtstopp, men barn som är livlösa, slutar att andas pga syrebrist, som kan leda till att hjärtat slutar slå. I det läget är det viktigt att du omedelbart får igång hjärtat med bröstkompressioner. Tekniken skiljer sig mellan barn i olika åldrar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom barnomsorgen och privatpersoner med barn i sin omgivning. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Utbildningen ger deltagaren färdigheter att på ett korrekt och säkert sätt utföra hjärt-lungräddning på barn och hur man förhindrar luftvägstopp.

Innehåll

» Medvetandekontroll
» Andningskontroll
» Larmning
» HLR, hjärt-lungräddning
» Stabilt sidoläge
» Luftvägsstopp

Barn-HLR-1024x683

Denna kurs är arbetsplatsförlagd och går därmed inte att boka direkt. Kontakta oss med en intresseanmälan så kommer vi gemensamt överens om en passande utbildningstid utifrån er tillgänglighet, antal och andra förutsättningar.

Intresseanmälan