Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Brandskydd Byggarbetsplats

För dig som har ansvaret för brandskyddet inom byggsektorn

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.
Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat,

“Fire Safety during Construction Work”.

Målgrupp

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

Mål

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

Innehåll

» Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
» Riskidentifiering och riskbedömning
» Riskreducerande åtgärder
» Dokumentation och uppföljning
» CFPA-Certifiering

Kursinformation

 

  • Utbildningslängd: ca 8 timmar.
  • Deltagaren erhåller kurslitteratur och CFPA-certifikat.

 

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]