brandskydd-pa-byggarbetsplatser-utbildning

Intresseförfrågan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Brandskydd på Byggarbetsplatser

För dig som har ansvaret för brandskyddet inom byggsektorn.

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.
Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat.

“Fire Safety during Construction Work”.

Målgrupp

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

Mål

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

Kursinnehåll

» Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
» Riskidentifiering och riskbedömning
» Riskreducerande åtgärder
» Dokumentation och uppföljning
» CFPA-Certifiering