Utbildning för brandskyddsansvarig (SBA)

Utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Finns nu även som distansutbildning!

Brandskyddsansvarig - SBA

Utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är alla verksamheter skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA).

Brandskyddsansvarig på arbetsplatsen ansvarar för att systematiskt brandskyddsarbete bedrivs och att regelbundna kontroller av brandskyddet utförs, samt att brandskyddsutbildning genomförs för alla medarbetare på arbetsplatsen.

Med regelbundet SBA säkerställer du underhåll och vidtagande av brandskyddsåtgärder. En brandskyddsansvarig har i uppgift att förebygga och förhindra brand samt minimera skador till följd av en brand.

Vem har brandskyddsansvaret? 

Den här SBA-utbildningen är för dig som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ert företag och känna dig trygg i din roll som brandskyddsansvarig.

Målgrupp

Personer med ansvar för brand- och /eller säkerhetsfrågor.

Mål

Utbildningen ska ge kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter. Efter utbildningen ska deltagarna ha goda kunskaper om hur brandskyddsarbetet på en arbetsplats bör bedrivas.

Innehåll

» Lagar, regler och ansvarsfördelning
» Byggnadstekniskt brandskydd
» Förebyggande brand- och egendomsskydd
» Brandteori och brandorsaker
» Släckmedel och släckverkan
» Systematiskt brandskyddsarbete

Kursfakta

I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg. Utbildningen är en dagskurs om ca 6 timmar. Våra utbildningar kan göras på flera orter eller digitalt.
Boka kursen redan idag!