Utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Finns även som distansutbildning

brandskyddskontrollant_web_546x307

Kursfakta

Utbildningen är en dagskurs om ca 6 timmar. I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg. Vi erbjuder kursen på flera orter och även digitalt.
Önskar ni hellre ha den företagsförlagd, kontakta oss för offert

Välkommen att boka kursen redan idag!

Systematiskt Brandskyddsarbete

Vad är SBA?

SBA är en förkortning för systematiskt brandskyddsarbete och innebär att man på ett organiserat och systematisk sätt tar kontroll över sitt brandskydd.

Brandskyddsansvarig - SBA

Den som är brandskyddsansvarig på arbetsplatsen ansvarar för att systematiskt brandskyddsarbete bedrivs och att regelbundna kontroller av brandskyddet utförs, samt ansvarar för att brandskyddsutbildning genomförs för alla medarbetare på arbetsplatsen.

En brandskyddsansvarig har i uppgift att förebygga och förhindra brand samt minimera skador till följd av en brand.
Med regelbundet SBA säkerställer du underhåll och vidtagande av brandskyddsåtgärder.

Vem är brandskyddsansvarig? 

Enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till er personer med ansvar för brand- och /eller säkerhetsfrågor, och som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ert företag och känna dig trygg i din roll som brandskyddsansvarig.

Mål

Målet med utbildningen Brandskyddsansvarig - SBA är att ge dig kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt förståelse för företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter.
Du skall ha fått de kunskaper som krävs för att kunna agera som brandskyddsansvarig på din arbetsplats och leda en brandskyddsorganisation.

Förstått vikten av att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i din verksamhet.

Kursinnehåll

» Systematiskt Brandskyddsarbete
» Brandrisker
» Byggnadstekniskt brandskydd
» Utrymning
» Brandlarm
» Släckutrustning
» Kontroll av brandskyddet