« Bakåt

Brandskyddsansvarig - SBA


Kursbeskrivning

Enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor är alla verksamheter skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskyddsarbete (SBA).

Denna utbildning ger deltagaren kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter.

Utbildningen vänder sig till er personer med ansvar för brand- och/eller säkerhetsfrågor, och som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ert företag, och känna er trygga i er roll som brandskyddsansvarig.


Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg, samt fika & lunch. Vänligen meddela ev allergi eller specialkost vid bokning.

Tid

09:00 - 15:00

Pris

Deltagaravgift 5 150 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen