« Bakåt

Brandskyddsansvarig - SBA


Kursbeskrivning

Enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor är alla verksamheter skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskyddsarbete (SBA).

Denna utbildning ger deltagaren goda kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter.

Innehåll
  • Lagar, regler och ansvarsfördelning
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Förebyggande brand- och egendomsskydd
  • Brandteori och brandorsaker
  • Släckmedel och släckverkan
  • Systematiskt brandskyddsarbeteMålgrupp

Utbildningen vänder sig till er personer med ansvar för brand- och/eller säkerhetsfrågor, och som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ert företg, och känna er trygga i er roll som brandskyddsansvarig.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg, samt fika & lunch. Vänligen meddela ev allergi eller specialkost vid bokning.

Tid

09:00 - 15:00

Pris

Deltagaravgift 4 900 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen