« Bakåt

Brandskyddsansvarig - SBA


Kursbeskrivning

Utbildningen ska ge kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter.

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha goda kunskaper om hur brandskyddsarbetet på en arbetsplats bör bedrivas.

Målgrupp

Personer med ansvar för brand- och/eller säkerhetsfrågor.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.
I kursavgiften ingår kurslitteratur samt fika fm/em och lunch.

Tid

09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 150 SEK exkl. moms

Region

Borlänge
26 oktober, 09:00 - 16:00
19 platser kvar