Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Föreståndare, brandfarlig vara

Om ni har brandfarliga eller explosiva varor på arbetsplatsen?

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Målgrupp

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. Utbildningen är också lämplig för dig som är föreståndare på en bensinstation, både bemannad och automatstation

Mål

Deltagaren ska efter genomförd kurs ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt

Innehåll

» Brandteori och brandförlopp
» Egenskaper
» Ansvar, lagar och föreskrifter
» Tillsyn och kontrollrutiner
» Släckningsutrustning
» Beredskap vid olyckor

Kursinformation

En heldagsutbildning, ca 8h

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

I kursavgiften ingår dokumentation och fika. Intyg utfärdas efter genomförd kurs. Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]

Medlemmar i Brandskyddsföreningen erhåller 10% rabatt på hela vårt kursutbud.