Utbildningen för er som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning på arbetsplatsen. Finns även som distansutbildning!

En utbildning för er som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen

Utbildningen följer SBF2014:1 norm föreståndare brandfarlig vara

Vår kurs Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare, är en grundutbildning för er som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen.

Enligt LBE, Lagen om brandfarliga och explosiva varor, bör det finnas en eller flera föreståndare utsedda i verksamheter där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

Syftet med att ha ansvariga för brandfarlig vara på arbetsplatsen, är att minimera och undvika brand och andra olyckor i samband med hantering av brandfarliga varor.

Felaktig hantering av brandfarlig vara kan innebära stora risker för både lokal och personal. Det är därför viktigt att de ansvariga har rätt kunskap om hur hanteringen bör gå till.

Föreståndaren för brandfarlig vara ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna som finns på företaget och vetskap om riskerna som hanteringen innebär.

Utbildningen Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare, finns även som distansutbildning. Innehållet och kvalitén är densamma som den fysiska utbildningen.
Distansutbildningen passar er som av olika anledningar hellre tar del av kursen digitalt. Boka idag!

Målgrupp

Du som är eller ska bli ansvarig/föreståndare för brandfarliga varor på företag, där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning.

Mål med kursen

Deltagaren ska efter genomförd kurs ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder. Åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.
Efter avslutad kurs ska du som föreståndare ha tillräckliga kunskaper för att kunna ansvara för hanteringen av brandfarlig vara.

Kursinnehåll

  • Definitionen brandfarlig vara
  • Lagstiftning, regler och föreskrifter
  • Risker vid hantering av brandfarliga varor
  • Hur man gör en riskutredning
  • Tillstånd och tillsyn
  • Föreståndarens roll

Kursfakta

Utbildningen är en endagskurs om ca 7 timmar.
I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg.

Vi erbjuder utbildningen på flera orter och på distans.

Boka kursen Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare idag!