« Bakåt

Brandfarlig vara - mindre omfattning


Kursbeskrivning

» Brandteori och brandförlopp

» Egenskaper

» Ansvar, lagar och föreskrifter

» Tillsyn och kontrollrutiner

» Släckningsutrustning

» Beredskap vid olyckor

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder. Åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Målgrupp

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning ex. industri, butik, skola och restaurang. Utbildningen är också lämplig för dig som är föreståndare på en bensinstation, både bemannad och automatstation

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

I kursavgiften ingår kurslitteratur, fika och lunch.

Pris

Deltagaravgift 4 950 SEK exkl. moms

Region

Borlänge
09 november, 09:00 - 16:00
20 platser kvar
Leksand
06 oktober, 09:00 - 16:00
20 platser kvar