« Bakåt

Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare


Kursbeskrivning

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

Kursinnehåll
  • Definitionen brandfarlig vara 
  • Lagstiftning, regler och föreskrifter 
  • Risker vid hantering av brandfarliga varor 
  • Hur man gör en riskutredning 
  • Tillstånd och tillsyn 
  • Föreståndarens roll

Kursens mål

Du får lära dig om olika typer av brandfarliga varor och deras egenskaper, risker vid hantering, vad som gäller kring tillstånd och tillsyn samt vad som står i lagstiftningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet eller i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara, är det nivåerna 1-3. Exempel på verksamheter är bensinstationer, skolor (labbsalar), hotell, vårdcentraler, restaurangkök, mindre verkstäder och butiker.
  

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Tid

09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 900 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen