« Bakåt

Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare


Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet eller i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara är det nivåerna 1–3. Exempel på verksamheter är bensinstationer, skolor (labbsalar), hotell, vårdcentraler, restaurangkök, mindre verkstäder och butiker. Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Kursinnehåll
  • Definitionen brandfarlig vara
  • Lagstiftning, regler och föreskrifter
  • Risker vid hantering av brandfarliga varor
  • Hur man gör en riskutredning
  • Tillstånd och tillsyn
  • Föreståndarens roll

Tid

09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 4 450 SEK exkl. moms

Region

Västerås
25 april, 09:00 - 16:00
20 platser kvar