Brandskyddsutbildning, grund

Att ha grundläggande kunskaper om brandskydd kan vara direkt avgörande för liv och egendom.

 

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Investera i ett bra brandskydd – utbilda personalen

Denna utbildning ger er kunskap om hur ni förebygger brand samt hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår. Innehållet i en grundläggande brandskyddsutbildning bör se olika ut beroende på företag och arbetsmiljön för varje specifik verksamhet. Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet och behov.

I vår grundläggande brandskyddsutbildning ingår en teoretisk del och praktiska släckövningar.

Grundläggande Brandskyddsutbildning Distans

Distansutbildningen är en generell brandskyddsutbildning online, som ger deltagarna kunskap om hur man förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår.

Distansutbildningen kräver att deltagaren har tillgång till dator med kamera och högtalare samt nätverksuppkoppling. Utbildningen genomförs via Zoom.

Önskas komplettering av praktiska släckövningar, kan de bokas separat vid annat tillfälle.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla – företag, organisationer och privatpersoner. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om riskerna vid en brand, kunna förebygga uppkomst av brand samt inse vikten av en snabb och säker utrymning. Genom praktiska övningar ska deltagaren vara väl förtrogen med hantering av handbrandsläckare och kunna släcka brand i kläder.

Innehåll

» Brands uppkomst
» Brandförlopp
» Förebyggande brandskydd
» Åtgärder vid brand och utrymning
» LSO, lagen om skydd mot olyckor och SBA, systematiskt brandskyddsarbete.
» Praktiska släckövningar

Kursfakta

Brandskyddsutbildningen anpassas utifrån verksamhet och behov. Kontakta oss med en intresseanmälan i formuläret högst upp på sidan, så kommer vi gemensamt överens om ett passande utbildningsupplägg utifrån er tillgänglighet, antal och andra förutsättningar.

Denna utbildning kan med fördel kombineras med utbildning i HLR, hjärt- och lungräddning.

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Liksom brandkunskap så är kunskap om att korrekt kunna utföra hjärt- och lungräddning livsviktigt, både på arbetsplatsen och under fritiden. När ni väljer att kombinera er brandskyddsutbildning med hjärt- och lungräddning så anpassar vi upplägget utefter er grupp.

Under utbildningen i hjärt- och lungräddning (HLR) så går vi genom hela processen. Det inkluderar:

» Medvetandekontroll

» Andningskontroll

» Larmning

» HLR (hjärt- och lungräddning)

» Stabilt sidoläge

» Åtgärda luftvägshinder

» Förevisning hjärtstartare

Läs mer om våra utbildningar i hjärt- och lungräddning här.

Intresseanmälan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Brandskyddsutbildning - Grundläggande brandskyddsutbildning hos BF Mitt.