Brandskyddsutbildning, grund

Att ha grundläggande kunskaper om hur man förebygger brand och veta hur man säkert ska agera om brand uppstår, kan vara direkt avgörande för liv och egendom.

 

Intresseanmälan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Brandskyddsutbildning - Grundläggande brandskyddsutbildning hos BF Mitt.

Flexibel brandutbildning –
online eller på plats

Denna utbildning ger alla medarbetare kunskap om hur ni på er arbetsplats förebygger brand samt hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår. Innehållet i en grundläggande brandskyddsutbildning bör se olika ut beroende på företag och arbetsmiljön för varje specifik verksamhet. Vi anpassar därför utbildningen efter er verksamhet och specifika behov. För att bedömas ha ett skäligt brandskydd som uppfyller kraven utifrån Lagen om skydd om olyckor, bör samtliga medarbetare ha fått en grundläggande brandskyddsutbildning.

I vår grundläggande brandskyddsutbildning ingår en teoretisk del såväl som praktiska släckövningar.

Brandskyddsutbildning, grund - Distans

Distansutbildningen är en generell brandskyddsutbildning online, som ger deltagarna kunskap om hur man förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår. Utbildningen är lärarledd och livesänds via ZOOM.

Distansutbildningen kräver att deltagaren har tillgång till dator med kamera och högtalare samt nätverksanslutning.

Önskas komplettering av praktiska släckövningar, kan de bokas separat vid annat tillfälle.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla – företag, organisationer och även till privatpersoner. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om riskerna vid en brand, kunna förebygga uppkomst av brand samt inse vikten av en snabb och säker utrymning. Genom praktiska övningar ska deltagaren vara väl förtrogen med hantering av handbrandsläckare och kunna släcka brand i kläder.

Kursinnehåll

» Brands uppkomst
» Brandförlopp
» Förebyggande brandskydd
» Åtgärder vid brand och utrymning
» LSO, lagen om skydd mot olyckor och
SBA, systematiskt brandskyddsarbete.
» Praktiska släckövningar

Kursfakta

Brandskyddsutbildningen anpassas utifrån verksamhet och behov. Kontakta oss med en intresseanmälan i formuläret här till vänster, så kommer vi gemensamt överens om ett passande utbildningsupplägg utifrån er tillgänglighet, antal och andra förutsättningar.

Kombinera brandskyddsutbildningen med andra utbildningar

Liksom brandkunskap, så är kunskap om att kunna utföra hjärt- och lungräddning på ett korrekt sätt, livsviktigt, både på arbetsplatsen och under fritiden. När ni väljer att kombinera er brandskyddsutbildning med hjärt-och lungräddning så anpassar vi upplägget utefter er grupp.

Om du sitter i styrelsen eller är medlem i en bostadsrättsförening passar utbildningen Brandsäker Bostadsrättsförening dig. Den ger ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Vanliga frågor

Är brandskyddsutbildning ett krav?

Det beror på situationen. I Sverige är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetsmiljön är säker. Enligt Arbetsmiljölagen (AML), ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Detta inkluderar att ge nödvändig utbildning och information.

När det gäller brandskydd, regleras detta ytterligare av Lagen om skydd mot olyckor (LSO). LSO kräver att alla som bedriver verksamhet ska vidta nödvändiga åtgärder, för att förebygga och begränsa konsekvenserna av olyckor. För att minimera risken för skador orsakade av en brand, krävs det att alla på arbetsplatsen har goda kunskaper, både i hur man identifierar brandrisker och hur och när man ska bekämpa en brand som redan har uppstått. Därför bör alla anställda regelbundet genomgå en brandskyddsutbildning. När det gäller specifika lagkrav är det företagets riskanalys som ska ligga till grund för beslutet. För mer detaljerade myndighetskrav rekommenderas det att besöka Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller Arbetsmiljöverkets hemsidor.

Hur ofta bör man gå en brandskyddsutbildning?

Det är rekommenderat att genomföra utbildningen ungefär var tredje-fjärde år. Detta för att se till att både nyanställda får kunskapen samt att den alltid är enligt de senaste rekommendationerna.