Brandskyddsutbildning, grund

Att ha grundläggande kunskaper i brandskydd, kan vara direkt avgörande för liv och egendom.

 

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Investera i ett bra brandskydd - utbilda personalen.

Denna utbildning ger er kunskap i hur ni förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår. Innehållet i en grundläggande brandskyddsutbildning bör vara olika beroende på företag och arbetsmiljön för varje specifik verksamhet. Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet och behov.

I vår grundläggande brandskyddsutbildning ingår både teoretisk del och praktiska moment med släckningsarbete.

Grundläggande Brandskyddsutbildning Distans

Distansutbildningen är en generell brandskyddsutbildning, som ger deltagarna kunskap i hur man förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår.

Distansutbildningen kräver att deltagaren har tillgång till dator med kamera och högtalare samt nätverksuppkoppling. Utbildningen genomförs via ZOOM.

Önskas komplettering av praktiska släckövningar, kan de bokas separat vid annat tillfälle.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla, företag, organisationer och privatpersoner. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om riskerna vid en brand, kunna förebygga uppkomst av brand och inse vikten av en snabb och säker utrymning. Genom praktiska övningar ska deltagaren vara väl förtrogen med hantering av handbrandsläckare och kunna släcka brand i kläder.

Innehåll

» Brands uppkomst
» Brandförlopp
» Förebyggande brandskydd
» Åtgärder vid brand och utrymning
» LSO, lagen om skydd mot olyckor och
SBA, systematiskt brandskyddsarbete.
» Praktiska släckövningar

Kursfakta

Utbildningen för brandskyddsutbildningen anpassas utifrån ert företag och behov. Kontakta oss med en intresseanmälan, så kommer vi gemensamt överens om ett passande utbildningsupplägg utifrån er tillgänglighet, antal och andra förutsättningar.

ovn_slack

Intresseanmälan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Denna utbildning kan med fördel kombineras med HLR, hjärt-lungräddning