Egensotning-utbildning

Kurs egensotning - För dig som vill sota själv

Nu även som distansutbildning!

En utbildning för dig som vill sota själv

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man kunna styrka att tillräckliga kunskaper finns för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Denna utbildning ger dig tillräcklig kunskap för detta.

Beträffande tillståndsansökan för egensotning och vilka regler som gäller för detta läs mer på er kommuns hemsida.

Målgrupp

De personer som äger en fastighet och vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Mål

Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning fått nödvändig kunskap om sotning, för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att få sota själv.

Kursinnehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap - elda rätt!
  • Sotningsteknik
  • Säkerhet på tak
  • Brandrisk
  • Kontrolljournal m m