Distansutbildning - Egensotning

Utbildning för dig som vill sota din egna fastighet.

Kurs i egensotning -
för dig som vill kunna sota din fastighet själv


Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 4§ 2:a stycket:

"Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt."

Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.


Målgrupp

De personer som äger en fastighet och vill ha behörighet för att kunna sota själva. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning fått nödvändig kunskap om sotning, för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att få sota själv.

Beträffande tillståndsansökan för egensotning och vilka regler som gäller för detta läs mer på er kommuns hemsida.

Distansutbildningen är lärarledd och livesänds via länk i ZOOM.

Utbildningen kräver att deltagaren har tillgång till dator med kamera och högtalare samt internetuppkoppling.

Kursinnehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap - elda rätt!
  • Sotningsteknik
  • Säkerhet på tak
  • Brandrisk
  • Kontrolljournal m m