Egensotning kurs

Utbildning för dig som vill sota din fastighet själv. Finns nu även på distans!

Kurs i egensotning - För dig som vill sota själv

En utbildning för dig som vill sota din fastighet själv. För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man kunna styrka att tillräckliga kunskaper finns för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Denna utbildning ger erforderlig kunskap, för att kunna ansöka om att få sota sin fastighet själv.

Beträffande tillståndsansökan för egensotning och vilka regler som gäller för detta läs mer på er kommuns hemsida.

Målgrupp

De personer som äger en fastighet och vill ha behörighet för att kunna sota själva. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning fått nödvändig kunskap om sotning, för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att få sota själv.

Egensotning kurs – Distans

Innehållet är densamma som fysisk kurs, Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben. Utbildningen sänds via ZOOM och kräver att deltagaren har tillgång till dator med kamera och högtalare samt internetuppkoppling.

Kursinnehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap - elda rätt!
  • Sotningsteknik
  • Säkerhet på tak
  • Brandrisk
  • Kontrolljournal m m