« Bakåt

Egensotning - Distansutbildning


Kursbeskrivning

För att få tillstånd av sin kommun att sota sin egen fastighet, måste man kunna styrka att tillräckliga kunskaper finns i att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Denna utbildning ger er tillräcklig kunskap för detta.

Beträffande tillståndsansökan för egensotning och vilka regler som gäller för detta, läs mer på er kommuns hemsida. 

Utbildningen är teoretisklärarledd och livesänds via webben.
Distansutbildningen kräver tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon med kamera samt internetuppkoppling.

Deltagaren får några dagar innan kursstart, en kurslänk och instruktioner samt kursdokumentation skickad till sin e-postadress. 
Uppge därför deltagarens e-postadress vid bokning.

Kursinnehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap - elda rätt!
  • Sotningsteknik
  • Säkerhet på tak
  • Brandrisk
  • Kontrolljournal m m

Kursens mål

Kursens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet 
för kommunens medgivande om att sota själv.

Målgrupp

De personer som äger en fastighet och vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris
1 300 kr per deltagare exkl moms. (1 625 kr inkl moms). 
I priset ingår kursdokumentation och intyg
OBS! 
VID BOKNING AV DISTANSUTBILDNING - SÖK INTE PÅ LÄN - 
ALLA AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN LIGGER LÄNGST NER PÅ SIDAN... 

Tid

17:00 - 20:00

Pris

Deltagaravgift 1 300 SEK exkl moms

Region

Distansutbildning
28 september, 17:00 - 20:00
20 platser kvar
25 oktober, 17:00 - 20:00
20 platser kvar
26 november, 17:00 - 20:00
20 platser kvar