Vi utbildar för ett brandsäkrare Sverige!

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB

-Våra ägare är de ideella brandskyddsföreningarna i Jämtland,
Dalarna, Gävleborg, Uppsala Län och Västmanland.
-Allt vårt överskott används i ägarnas ideella verksamheter.
Vill du veta mer om oss och vår verksamhet? 
Vår integritetspolicy samt våra bokningsvillkor kan ni läsa här: https://bfmitt.se/policy

HETA ARBETEN

Kursinnehåll

 • Brandkunskap, släckning och utrustning
 • Ansvar, lagar och föreskrifter
 • Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
 • Säkerhetsregler för Heta arbeten
 • Brandskyddsorganisation
 • Organisation på tillfällig arbetsplats
 • Kontrollblankett
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete
 • Praktisk släckövning

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD

Kursinnehåll

 • Brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Förebyggande brandskydd
 • Åtgärder vid brand och utrymning
 • Huvuddragen i Lagen om skydd mot olyckor och Systematiskt brandskyddsarbete
 • Praktiska släckövningar

 

SBA, SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Kursinnehåll

 • Lagstiftning
 • Vad är systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandförlopp och brandrisker
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Kontrollinstruktioner
 • Praktiskt handhavande av checklista

BRANDSKYDDS-
KONTROLLANT

Kursinnehåll

 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandrisker
 • Säker utrymning
 • Förhindra brandspridning
 • Släckanordningar
 • Kontroll och uppföljning av brandskyddet

ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM

Kursinnehåll

 • Regler och föreskrifter
 • Avtal
 • Larmets uppbyggnad
 • Detektering
 • Larmöverföring
 • Kontrollistor och rutiner
 • Praktiska övningar brandlarmssystem

FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA, MINDRE OMFATTNING

Kursinnehåll

 • Brandteori och brandförlopp
 • Egenskaper
 • Ansvar, lagar och föreskrifter
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Släckningsutrustning
 • Beredskap vid olyckor
 • Praktisk släckövning

UTRYMNINGSLEDARE

Kursinnehåll

 • Organisation
 • Funktioner i org
 • Företagets ansvar
 • Utrymningsproblematik
 • Hotbilder
 • Människans beteende vid fara
 • Tekniskt brandskydd
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsplan och vägledande markering
 • Brandförlopp
 • Tidsfaktor
 • SBA, systematiskt brandskyddsarbete

VUXEN-HLR MED HJÄRTSTARTARE

enligt Svenska HLR Rådets  riktlinjer

Kursinnehåll

 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Larmning
 • HLR, hjärt-lungräddning
 • Hjärtstartare
 • Stabilt sidoläge
 • Åtgärda luftvägshinder
 • Skadeplatsarbete

KONTAKTA OSS

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB
Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN
Kopparlunden - Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60
E-post info@bfmitt.se
  org.nr 556560-5069

BFMITT - ackrediterad kompetensregistrator