Brandskyddsutbildning i Dalarna

Förebyggande utbildningar i Dalarna

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB erbjuder ett antal olika förebyggande utbildningar inom brandskydd, heta arbeten, egensotning och hjärt-lungräddning (HLR) i Dalarna.

Att ha kunskap om brandskyddet på arbetsplatsen kan vara helt avgörande om en brand uppstår. Personalen på arbetsplatsen bör ha baskunskaper i hur man förhindrar att brand uppstår och hur man agerar om olyckan ändå sker. Det kan rädda liv och egendom.

Du som är ägare av företaget har alltid det övergripande brandskyddsansvaret.
Vi kan hjälpa dig att skaffa egna kunskaper i brandskydd och se till att du har en brandsäker personal.

Brandskydd, Heta Arbeten, Egensotning och HLR

På flera orter i Dalarna erbjuder vi utbildning i bland annat Heta arbeten, Förebyggande Brandskydd, Egensotning och HLR,hjärt-lungräddning.
Vi kan även hjälpa er med att skräddarsy en utbildningsplan för er verksamhet.

Ni har möjligheteten att själva välja hur ni vill genomföra utbildningen. Vi erbjuder öppna kurstillfällen, distansutbildningar och företagsförlagda kurser.
Våra instruktörer är främst utbildade inom räddningstjänst med praktisk erfarenhet.

Allt överskott går till ideell verksamhet

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB ägs av de lokala brandskyddsföreningarna Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland. Allt vårt överskott går tillbaka till föreningarnas ideella verksamhet, vilka verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö, genom att bland annat sprida brandskyddsinformation i skolor och till allmänhet.

Frågor eller funderingar?

Om du undrar över någonting eller har en fråga, så är det bara att du ringer oss eller skickar ett mail.