logo_rd_platta

Regionsspecifika utbildningar

Aktuella utbildningar för Region Dalarna just nu

Grundläggande Brandskyddsutbildning
Steg 2

Utbildningen ska ge kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter. Efter kursen ska deltagarna ha goda kunskaper om hur brandskyddsarbetet på en arbetsplats bör bedrivas.

Frågor eller funderingar?

Om du undrar över någonting eller har en fråga, så är det bara att du ringer oss eller skickar ett mail.