Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Livräddning för alla

Denna utbildning är vår basprodukt som vi rekommenderar till alla företag. Den innehåller HLR och D-HLR. Komplettera gärna utbildningen med våra olika kursblock. Välj mellan Basal HLR, Barn HLR, Första hjälpen – L-ABC eller Övningsscenario - olycksplats.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal i er verksamhet. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna utföra hjärt-lungräddning, stabil sidoläge och alarmering samt känna sig bekväm med hantering av hjärtstartare.

Innehåll

Utbildningen utförs enligt Svenska Rådet för HLRs riktlinjer och med utbildade erfarna instruktörer.

» Medvetandekontroll
» Andningskontroll
» Larmning
» HLR, hjärt-lungräddning
» Hjärtstartare
» Stabilt sidoläge
» Åtgärda luftvägshinder
» Skadeplatsarbete

Kursinformation

En halvdagsutbildning, ca 4h med teori samt praktik.

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning, kontakta oss för offert: [email protected]

  • Utbildningen kan med fördel kombineras med Grundläggande Brandskyddsutbildning

Kombinationsutbildning HLR+GBU