Vuxen-HLR med hjärtstartare (D-HLR)

En livsviktig utbildning för alla

Denna utbildning är vår basprodukt som vi rekommenderar till alla företag.

Den omfattar Basal-HLR,hjärt-lungräddning och HLR med hjärtstartare (D-HLR)

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal i er verksamhet.
Inga förkunskaper krävs.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna utföra hjärt-lungräddning, stabilt sidoläge och alarmering samt känna sig bekväm med hantering av hjärtstartare.

Innehåll

Utbildningen utförs enligt Svenska HLR-Rådets riktlinjer och med utbildade erfarna instruktörer från räddningstjänst och sjukvård.

» Medvetandekontroll
» Andningskontroll
» Larmning
» HLR, hjärt-lungräddning
» Hjärtstartare
» Stabilt sidoläge
» Åtgärda luftvägshinder
» Skadeplatsarbete