Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Heta Arbeten ®

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Grundläggande brandskydd

Utbildningen ger dig baskunskaper i att på ett säkert sätt agera vid brand.

Anläggningsskötare - Brandlarm

En utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmsanläggning.

Brandfarlig vara - Mindre omfattning

Utbildning för dig som hanterar brandfarliga och explosiva varor.

Utrymningsledare

Utbildning för dig som skall leda och organisera utrymning vid nödsituation.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Brandskyddskontrollant

För dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet i det systematiska brandskyddsarbetet.

Vuxen - HLR med hjärtstartare

En livsviktig utbildning som ger dig kunskaper i att snabbt och säkert agera vid hjärtstopp.

HLR barn

Luft- och hjärtstopp på barn från 0 år - pubertet.

Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen ger dig verktygen att organisera brandskyddet, enligt kraven i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Fördjupning - Tillståndsansvar
Heta Arbeten

Säkrare riskbedömningar vid Heta Arbeten.

Brandskydd
Byggarbetsplats

För säkrare arbetsplatser i byggsektorn.

Första Hjälpen
Elskador

För alla som arbetar där elektrisk fara finns.

Första Hjälpen
L-ABC

För både företag och privatpersoner.

Brandsäker Bostadsrättsförening

Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.