Utbildningar inom brandsäkerhet

Brandsäkerhetsutbildningar - Nu även på distans!

Heta Arbeten ®

svenska - engelska - polska - ryska

Behörighetsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Ger giltigt certifikat 5 år

Heta Arbeten ® - Distans

svenska - engelska - polska - ryska

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Nu på distans!

Brandskyddsutbildning, grund

Brandkunskap för alla

Utbildningen som ger baskunskaper i förebyggande brand och hur man agerar bäst om brand ändå uppstår. Nu även på distans!

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Brandskyddsansvarig - SBA

Utbildningen för dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Nu även som distansutbildning!

Brandskyddsansvarig - SBA - Distans

Distansutbildningen för dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskyddskontrollant - SBA

För dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet på arbetsplatsen, ett steg i det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandskyddskontrollant - SBA - Distans

Distansutbildning för dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet på arbetsplatsen, ett steg i det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare

Utbildningen för dig som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen.

Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare - Distans

Distansutbildning för dig som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen.

Brandskydd Byggarbetsplats - Distans

Certifierad distansutbildning för säkrare arbetsplatser i byggsektorn.

Anläggningsskötare - Brandlarm

En utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.
Nu även som distansutbildning!

Anläggningsskötare - Brandlarm - Distans

Distansutbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Anläggningsskötare - Sprinkler - Distans

Distansutbildning som ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

HLR, hjärt-lungräddning
BARN

En livsviktig utbildning för dig med barn i din närhet.
Agera rätt vid luft-och hjärtstopp på barn mellan
0 år till 18 år.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

HLR, hjärt-lungräddning
Vuxen

Grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning,
för företag och privatpersoner

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

HLR Vuxen m hjärtstartare

En livsviktig utbildning som ger dig kunskaper i att snabbt och säkert agera vid hjärtstopp.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Första Hjälpen
L-ABC

Ger dig kunskap i att kunna hjälpa en människa i en akut livshotande situation, och mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Egensotning - Distans

Distansutbildningen som ger dig grundläggande kunskaper i sotning och behörighet att ansöka hos din kommun om att få sota din fastighet själv.

Brandsäker Bostadsrättsförening

Ger ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Utrymningsledare

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd av
företaget att ansvara för utrymning vid brand eller
annan säkerhetsrisk.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Brandskydd Byggarbetsplats - Distans

Certifierad distansutbildning för säkrare arbetsplatser i byggsektorn.

Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.