Utbildningar inom brandsäkerhet

Brandsäkerhetsutbildningar - Nu även på distans!

Heta Arbeten ®

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Heta Arbeten ® - Distans

svenska - engelska - polska - ryska

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Nu på distans!

Heta Arbeten ® - Engelska - Online

English version online

Certification training for you with work steps that risk causing a fire. The training follows the insurance companies requirements.

Heta Arbeten ® - Ryska - Online

Rysk version online

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Nu på distans!

Heta Arbeten ® - Polska - Online

Polsk version online

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Nu på distans!

Brandfarlig vara - mindre omfattning

Utbildning för dig som hanterar brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarlig vara, mindre omfattning - Distans

Utbildning för dig som hanterar brandfarliga och explosiva varor. Nu som distansutbildning!

Anläggningsskötare - Brandlarm

En utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Anläggningsskötare - Brandlarm - Distans

En distansutbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Brandskyddsansvarig - SBA

Utbildningen för dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskyddsansvarig - SBA - Distans

Utbildningen för dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Nu som distansutbildning!

Brandskydd
Byggarbetsplats

För säkrare arbetsplatser i byggsektorn.

 

Basal HLR

Grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning,
för företag och privatpersoner

Vuxen-HLR m hjärtstartare (D-HLR)

En livsviktig utbildning som ger dig kunskaper i att snabbt och säkert agera vid hjärtstopp.

Barn HLR

En livsviktig utbildning.
Luft- och hjärtstopp på barn från 0 år - pubertet.

Första Hjälpen
L-ABC

Ger dig kunskap i att kunna hjälpa en människa i en akut livshotande situation, och mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador.

Första Hjälpen
Elskador

En utbildning för dig som kan tvingas att hantera el-olycksfall.
Framtagen utifrån Elsäkerhetsverkets krav.

Brandskyddskontrollant - SBA

För dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet i det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandsäker Bostadsrättsförening

Ger ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Brandsäker Bostadsrättsförening - Distansutbildning

Ger ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Egensotning - Distans

Lärarledd - Livesänd webutbildning

En utbildning på distans, för dig som vill kunna sota din fastighet själv.

Egensotning

En utbildning som ger dig grundläggande kunskaper, så att du kan ansöka hos din kommun om att få sota din fastighet själv

Brandskyddsutbildning - Distans

Distansutbildning som ger baskunskaper i förebyggande brand och hur man agerar bäst om brand ändå uppstår.

Utrymningsledare

Utbildning för dig som skall leda och organisera utrymning vid nödsituation.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Brandskyddsutbildning, grund

Utbildningen ger dig baskunskaper i hur man förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår.

Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.