Heta Arbeten ®

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Heta Arbeten ® - Distans

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Nu på distans!

Utrymningsledare

Utbildning för dig som skall leda och organisera utrymning vid nödsituation.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Brandfarlig vara - mindre omfattning

Utbildning för dig som hanterar brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarlig vara - Distans

Utbildning för dig som hanterar brandfarliga och explosiva varor. Nu som distansutbildning!

Anläggningsskötare - Brandlarm

En utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Anläggningsskötare - Brandlarm - Distans

En distansutbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Brandskyddsansvarig - SBA

Utbildningen för dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA,systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskyddsansvarig - SBA - Distans

Utbildningen för dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA,systematiskt brandskyddsarbete. Nu som distansutbildning!

Brandskyddsutbildning, grund

Utbildningen ger dig baskunskaper i hur man förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår.

Basal HLR

Grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning,
för företag och privatpersoner

Vuxen-HLR m hjärtstartare (D-HLR)

En livsviktig utbildning som ger dig kunskaper i att snabbt och säkert agera vid hjärtstopp.

Barn HLR

En livsviktig utbildning.
Luft- och hjärtstopp på barn från 0 år - pubertet.

Första Hjälpen
L-ABC

Ger dig kunskap i att kunna hjälpa en människa i en akut livshotande situation, och mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador.

Första Hjälpen
Elskador

En utbildning för dig som kan tvingas att hantera el-olycksfall.
Framtagen utifrån Elsäkerhetsverkets krav.

Brandskyddskontrollant - SBA

För dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet i det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandsäker Bostadsrättsförening

Ger ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Egensotning

En utbildning för dig som vill kunna sota din fastighet själv

Brandskydd
Byggarbetsplats

För säkrare arbetsplatser i byggsektorn.

 

Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.