Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Brandthovdagatan 24, 721 35 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Heta Arbeten ®

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Heta Arbeten ® - Distans

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Nu på distans!

Brandskyddsutbildning, grund

Utbildningen ger dig baskunskaper i hur man förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår.

Brandfarlig vara - mindre omfattning

Utbildning för dig som hanterar brandfarliga och explosiva varor.

Utrymningsledare

Utbildning för dig som skall leda och organisera utrymning vid nödsituation.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Brandskyddskontrollant - SBA

För dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet i det systematiska brandskyddsarbetet.

Vuxen - HLR med hjärtstartare (D-HLR)

En livsviktig utbildning som ger dig kunskaper i att snabbt och säkert agera vid hjärtstopp.

Barn HLR

En livsviktig utbildning.
Luft- och hjärtstopp på barn från 0 år - pubertet.

Basal HLR

Grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning,
för företag och privatpersoner

Första Hjälpen
L-ABC

Ger dig kunskap i att kunna hjälpa en människa i en akut livshotande situation, och mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador.

Brandskydd
Byggarbetsplats

För säkrare arbetsplatser i byggsektorn.

 

Första Hjälpen
Elskador

En utbildning för dig som kan tvingas att hantera el-olycksfall.
Framtagen utifrån Elsäkerhetsverkets krav.

Brandskyddsansvarig - SBA

Utbildningen för dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA,systematiskt brandskyddsarbete, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Brandsäker Bostadsrättsförening

Ger ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Anläggningsskötare - Brandlarm

En utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.