Gå en Brandskyddsutbildning

Utbildningar inom Brandsäkerhet

Heta Arbeten ®

Tillståndsansvarig - Hetarbetare - Brandvakt

En behörighetsutbildning för dig som ska utföra brandfarliga heta arbeten  på tillfällig arbetsplats.
Certifikatet är giltigt i 5 år. Utbildningen erbjuds på flera språk.

Heta Arbeten ® English - Online

Permit manager - Hot worker - Fire watcher
A qualification training for those who will carry out flammable hot work at a temporary workplace. The certificate is valid for 5 years. 

Brandskyddsutbildning, grund

Brandkunskap för alla

Utbildningen som ger baskunskaper i förebyggande brand och hur man agerar bäst om brand ändå uppstår. Nu även på distans!

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Brandskyddsansvarig - SBA

Utbildning som ger fördjupade kunskaper till dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsansvarig - SBA
Distans

Utbildningen som ger fördjupade kunskaper i Byggnadstekniskt brandskydd och SBA.

Brandskyddsansvarig Hotell

Utbildningen för dig som ansvarar för brandskyddet inom hotellverksamhet. Utbildningen uppfyller kraven enligt Norm för Brandskyddat hotell™

Brandskyddssamordnare - SBA - Distans

Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet i en mindre verksamhet.

Brandskyddskontrollant - SBA

För dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet på arbetsplatsen, ett steg i det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandskyddskontrollant - SBA - Distans

Distansutbildning för dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet på arbetsplatsen.

Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare

Utbildningen för dig som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen.

Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare - Distans

Distansutbildning för dig som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen.

Brandskydd Byggarbetsplats - Distans

Certifierad distansutbildning för säkrare arbetsplatser i byggsektorn.

Anläggningsskötare - Brandlarm

En utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.
Nu även som distansutbildning!

Anläggningsskötare - Brandlarm - Distans

Distansutbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Anläggningsskötare - Sprinkler - Distans

Distansutbildning som ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

HLR, hjärt-lungräddning
BARN

En livsviktig utbildning för dig med barn i din närhet.
Agera rätt vid luft-och hjärtstopp på barn 0-18 år

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

HLR, hjärt-lungräddning
Vuxen

Grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning,
för företag och privatpersoner

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

HLR Vuxen med
Hjärtstartare

En livsviktig utbildning som ger dig kunskaper i att snabbt och säkert agera vid hjärtstopp.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Hot- och våld på arbetsplatsen

Säkerhetsutbildning - PDV (pågående dödligt våld)

Ger dig grundläggande kunskaper i hur du skyddar dig i en livshotande situation, det kan vara direkt livsavgörande.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Första Hjälpen /L-ABC

Livsfarligt läge - Andning - Blödning - Chock

Ger dig kunskap i att kunna hjälpa en människa i en akut livshotande situation, och mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Utrymningsledare

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd av företaget
att ansvara för utrymning vid brand eller
annan säkerhetsrisk.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Utrymningsledare - Distans

Distansutbildningen vänder sig till dig som är utsedd av företaget att ansvara för utrymning vid brand eller annan säkerhetsrisk.

Utrymningsövning

För att säkerställa en effektiv och säker utrymning av arbetsplatsen.
Det är viktigt att alla medarbetare på företaget känner till
hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm.

Kombinationsutbildning
Utrymningsledare /Utrymningsövning

För att säkerställa en effektiv och säker utrymning av arbetsplatsen.
Det är viktigt att alla medarbetare på företaget känner till
hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Egensotning - Distans

Distansutbildningen som ger dig grundläggande kunskaper i sotning och behörighet att ansöka hos din kommun om att få sota din fastighet själv.

Brandsäker Bostadsrättsförening

Ger ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.