Utbildningar inom brandsäkerhet

Brandsäkerhetsutbildningar - Nu även på distans!

Heta Arbeten ®

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Heta Arbeten ® - Distans

svenska - engelska - polska - ryska

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Nu på distans!

Heta arbeten kurs engelska

Heta Arbeten ® - Engelska - Online

English version online

Certification training for you with work steps that risk causing a fire. The training follows the insurance companies requirements.

Heta Arbeten ® - Ryska - Online

Rysk version online

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Nu på distans!

Heta Arbeten ® - Polska - Online

Polsk version online

Certifieringsutbildning för dig med arbetsmoment som riskerar att orsaka brand. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Nu på distans!

Brandfarlig vara - mindre omfattning

Utbildning för dig som hanterar brandfarliga och explosiva varor. Finns även på distans!

Brandskyddsansvarig - SBA

Utbildningen för dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Nu även som distansutbildning!

Anläggningsskötare - Brandlarm

En utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Brandskydd
Byggarbetsplats

För säkrare arbetsplatser i byggsektorn.

 

Basal HLR

Grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning,
för företag och privatpersoner

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Vuxen-HLR m hjärtstartare (D-HLR)

En livsviktig utbildning som ger dig kunskaper i att snabbt och säkert agera vid hjärtstopp.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation
Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Barn HLR

En livsviktig utbildning.
Luft- och hjärtstopp på barn från 0 år - pubertet.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Första Hjälpen
L-ABC

Ger dig kunskap i att kunna hjälpa en människa i en akut livshotande situation, och mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Första Hjälpen
Elskador

En utbildning för dig som kan tvingas att hantera el-olycksfall.
Framtagen utifrån Elsäkerhetsverkets krav.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Brandskyddskontrollant - SBA

För dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet i det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandsäker Bostadsrättsförening

Ger ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Utrymningsledare

Utbildning för dig som skall leda och organisera utrymning vid nödsituation.

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Grundläggande brandskyddsutbildning

Utbildning som ger baskunskaper i förebyggande brand och hur man agerar bäst om brand ändå uppstår. Nu även på distans!

Arbetsplatsförlagd,
Se kursinformation

Egensotning

En utbildning som ger dig grundläggande kunskaper, så att du kan ansöka hos din kommun om att få sota din fastighet själv

Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.